Číslo projektu: 2017-1-SK01-KA201-035344
Tento projekt byl financován s podporou programu Erasmus +, Klíčová akce 2, Strategické partnerství ve školním vzdělávání.
Tato publikace (dokument) reprezentuje výhradně názor autora a SAAIC – Národní agentura programu Erasmus + ani Evropská komice nezodpovídá za jakékoliv použití informací obsažených v této publikaci (dokumentu).