Úloha 4: Rozpoznávanie súhvezdí

Cieľ úlohy

Rozpoznať súhvezdia.

Metodické pokyny pre učiteľov

Učiteľ môže vytlačiť obrázky súhvezdí z katalógu Bayer a požiadať žiakov, aby uviedli ich názvy. Variantom tejto úlohy sú počítačové obrázky.

Pomôcky (príklad)

  • ■ obrázky rôznych súhvezdí