Úloha 5. Tvary súhvezdí

Cieľ úlohy

Rozpoznať tvary a hviezdy niektorých súhvezdí.

Metodické pokyny pre učiteľov

Úlohou žiakov je vystrihnúť a prilepiť hviezdičky na predtlačenú schému najznámejších súhvezdí (pre talentovanejšie alebo pokročilejšie deti môže veľkosť hviezd zodpovedať ich jasu, hoci v tejto téme nie sú uvedené podrobnejšie informácie o hviezdach); žiaci môžu na mapu zapísať aj názvy niektorých hviezd. 

Uvedená schéma (príklad) patrí súhvezdiu Veľká medvedica a konkrétnejšie asterizmu Veľký voz. Hviezdy je vhodné vyrezať zo samolepiacej farebnej fólie pomocou rôznych dierovačov. 

Ak nie sú k dispozícii, hviezdy je možné vystrihnúť z farebných papierov a prilepiť ich na schému.

Pokyny pre žiakov

Vystrihnite a prilepte hviezdy (alebo farebné kruhy) na predtlačenú schému súhvezdí (v prípade pokročilejších žiakov – upravte veľkosť hviezd/kruhov tak, aby zodpovedala ich jasu). Do schémy zapíšte názvy hviezd, ktoré poznáte