Úkol 3: MESSIEROVY OBJEKTY

Žákům se ukážou fotografie objektů z Messierova katalogu. Toto lze provést buď pomocí počítače (a dataprojektoru) nebo vytištěním obrázků objektů hlubokého vesmíru na barevných tiskárnách. Úkolem žáků je určit, zda je daný objekt mlhovina, hvězdokupa nebo galaxie.

Je dobré, pokud učitelé nejprve prodebatují se žáky tento úkol a až potom se ujistí, že žáci dokáží rozeznat alespoň jednu galaxii – např. spirální galaxii v Andromedě (M31), alespoň jednu mlhovinu – např. emisní mlhovinu v Orionu (M42) a alespoň jednu hvězdokupu – např. otevřenou hvězdokupu Plejády (M45).

SOUHVĚZDÍ NEJJASNĚJŠÍ HVĚZDA V SOUHVĚZDÍ
Lyra
Canis Major
Cygnus
Capella
Taurus
Leo
Virgo
Betelgeuse
Scorpius
Procyon