OBJEKTY HLUBOKÉHO VESMÍRU; MESSIERŮV KATALOG

Je přirozené věnovat největší pozornost nejjasnějším hvězdám, ale ani zdaleka nejsou jedinými zajímavými objekty na obloze. Dalekohledem můžete vidět nespočet menších hvězd a můžeme vidět i planety, měsíce, planetky, komety. Při hledání nových komet si francouzský astronom Charles Messier všiml, že na obloze existují nehybné objekty, které se podobají kometám. Začal je číslovat a označovat na svých hvězdných mapách. Takto začal svůj život slavný „Messierův katalog“. Ve své konečné verzi sestává ze 110 takovýchto objektů hlubokého vesmíru. Dnes tyto objekty rozdělujeme na hvězdokupy, mlhoviny a galaxie, a jsou předmětem zvláštního zájmu profesionálních i amatérských astronomů.

Se zlepšením teleskopů byly objeveny tisíce dalších takových objektů. To vedlo k vytvoření dalších, úplnějších a přesnějších katalogů, dnes známých jako Caldwellův katalog, Nový obecný katalog mlhovin a hvězdokup (NGC), dva Indexové katalogy (IC-I a IC-II) atd.

Messierův katalog

Messierův katalog je prvním katalogem astronomických objektů hlubokého vesmíru, který sestavil a publikoval francouzský astronom Charles Messier v 18. století. Objekty pozoroval a popsal Charles Messier spolu se svým přítelem a asistentem Pierrem Méchainem.

Obr. 7: Objekty Messierova katalogu

V katalogu jsou zahrnuty různé astronomické objekty včetně spirálních a eliptických galaxií (39), mlhovin (7), planetárních mlhovin (5), otevřených a kulových hvězdokup (55). Objekty v katalogu nejsou uspořádány podle typu ani jejich umístění. Čísla jsou uvedeny v pořadí pozorování nebo detekce objektu. Později, na počest Messiera, byl katalog nazván „Messierův katalog“ a objekty byly označeny písmenem „M“ a jejich pořadovým číslem (od M1 do M110).

Jelikož Messier žil a vykonával svá astronomická pozorování ve Francii, katalog obsahuje pouze objekty umístěné mezi severním světovým pólem a deklinací kolem 35°. Messier uskutečňoval svá pozorování pouze za pomoci triedru nebo malých dalekohledů. Díky dnešní, moderní úrovni astronomického vybavení jsou všechny tyto objekty hlubokého vesmíru snadno přístupné na pozorování i současným amatérským astronomům. Téměř všechny objekty v katalogu patří totiž k nejbližším objektům svého druhu, a proto jsou často pozorovány i amatérskými astronomy.