Задача 1: Имена на съзвездия

Учениците да изброят имена на съзвездия, които знаят по памет.