Задача 3: Игрословица

Цел

Да се разпознаят имена на съзвездия.

Инструкции за учителя

Предложени са игрословици с имената на съзвездията. Тези игрословици са само примерни. В зависимост от възрастта и нивото на децата може да се подготвят различни по сложност и големина игрословици. 

Тук предлагаме два варианта – на български и на латински. Преподавателите в различните държави могат да подготвят такива на собствените си езици като изберат произволни имена на съзвездия. Могат да бъдат само зодиакални съзвездия, могат да са само съзвездия, които се виждат от съответната държава и т.н. 

Във варианта на български 15 × 16 са дадени и други думи, кото обаче не са имена на съзвездия (20 имена на съзвездия и 20 други думи). Това е задача с повишена трудност за най-подготвените ученици или за такива в извънкласни форми. Решение