Задача 4: Разпознаване на съзвездия

Цел

Да се разпознаят съзвездия.

Инструкции за учителя

Учителят може да отпечата картинки на съзвездията с техните изображения от каталога на Байер и да изисква от учениците да назоват техните имена. Вариант на тази задача е и с компютърни изображения.

Ресурс (примерен)

  • ■ изображения на различни съзвездия
Отговор: Голяма мечка, Лебед, Орион, Скорпион, Дракон