menu 7 СЛЪНЦЕТО И ЗВЕЗДИТЕ
Erasmus+: КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Практическо упражнение 1: Еволюционният път на Слънцето

Да начертаем схематично еволюционния път на нашето Слънце върху диаграмата на Херцшпрунг-Ръсел от сегашното му положение до края на живота му. 

Цел 

Целта е учениците да осмислят еволюционния смисъл на диаграмата на Херцшпрунг- Ръсел. 

Необходими материали 

■ Изображение на диаграмата на Херцшпрунг-Ръсел 

Инструкции за учителя 

Това упражнение ще покаже на учениците как ще еволюира Слънцето от сегашния момент до момента, когато няма какво да поддържа ядрените реакции в ядрото му. В допълнителен файл към материалите ще намерите диаграмата на Херцшпрунг- Ръсел като графичен файл. 

Детайлни инструкции за учениците 

Върху диаграмата на Херцшпрунг-Ръсел начертайте схематично еволюционния път на Слънцето от сегашното му положение до края на живота му. (Отговор: на картинката в дясно)


Допълнителни въпроси: 

■ Ще се превърне ли Слънцето в неутронна звезда в края на живота си? Защо?
(Отговор: Слънцето няма да се превърне в неутронна звезда, защото няма достатъчно маса за това.)
■ Кога една звезда завършва пътя си като черна дупка?
(Отговор: Когато след стадия на свръхнова звездният остатък е с маса, по- голяма от 3 слънчеви маси, гравитационният колапс продължава, докато се превърне в черна дупка).