menu 7 СЛЪНЦЕТО И ЗВЕЗДИТЕ
Erasmus+: КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Практическо упражнение 2: Генерирай ядро в звезда, съставено от желязо (Fe)

Това упражнение е подходящо за по-големите ученици. Изисква се достъп до интернет. Играта може да се намери на този линк: http://dimit.me/Fe26/.

Цел

От началните водородни атоми H да се премине през различните ядрени реакции, при които се образуват все по-тежки елементи и се достигне до желязо Fe. 

Инструкции за учителя 

Играта може да се стартира от компютър, като тогава за „сливане“ на квадратчетата се ползват стрелките на клавиатурата, а може да се стартира и от мобилен телефон, като тогава местенето на квадратчетата е с пръсти. Целта е сливайки елементи и техни изотопи да се стигне до Fe. Играта показва постигнат резултат (SCORE) и най-добър резултат от всички игри (BEST). Учениците може да се окуражат да потърсят повече информация за реда на реакциите в интернет, което ще им помогне да увеличат резултатите си (за целта им дайте поне 10 минути, преди да стартират играта). Ако упражнението се прави в час – дайте 15 минути за игра и след това започнете дискусия относно резултатите и кой какви елементи е успял да „синтезира“ по време на играта. Може да дискутирате какви допълнителни знания биха били нужни, за да могат учениците да достигнат най-лесно и бързо до синтезирането на желязо. Ако се даде за домашно – отново, поискайте да запишат най-добрия си резултат и да се подготвят за горната дискусия за следващия учебен час (дискусията да включва всички и да е не по-малко от 15 – 20 минути), като всеки каже какво е запомнил за термоядрения синтез и реда на сливане на елементите. 

Детайлни инструкции за учениците 

Играта е достъпна от този линк: http://dimit.me/Fe26/

Имате на разположение 15 минути да се опитате да “синтезирате” желязо, като започнете от дадените ви в началото елементи и преминете през необходимите междинни реакции. Играта свършва или ако достигнете до желязо (Fe), или ако веществото в звездата свърши. Можете да следите резултата, както и най-добрия резултат в сините квадратчета горе в дясно на екрана. Ако не достигнете до желязо, запишете най-високия си резултат. Дискутирайте с учителя и съучениците си вашите резултати, какво е необходимо да знаете, за да стигнете до края или да повишите резултата си. Какво запомнихте най-добре за процеса на термоядрени реакции и реда, по който се синтезират елементите?