menu 7 СЛЪНЦЕТО И ЗВЕЗДИТЕ
Erasmus+: КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Практическо упражнение2: Звезден лабиринт – Звезден лабиринт

(Упражнението е адаптирано от: https://imagine.gsfc.nasa.gov/educators/lifecycles/starchild5.pdf

Цел 

Целта е учениците да осмислят еволюциоята на звездите и да окажат, че са разбрали основните стъпки в нея. 

Необходими материали 

■ Разпечатка със звездния лабиринт и цветен молив 

Инструкции за учителя 

Това упражнение ще покаже на учениците как ще еволюират звездите. Следвайки стрелките и маркировката ВЯРНО, ГРЕШНО, те трябва да достигнат до истинския КРАЙ на лабиринта. Изходите 1, 2, 3, и 4 са грешни и ако учениците достигнат до тях, трябва да се върнат по стъпките си, докат открият грешката/грешките си и не достигнат до КРАЙ. 

Детайлни инструкции за учениците 

Като използвате знанията си за еволюцията на звездите, навигирайте лабиринта. Започнете с началната кутия, внимателно четете твърденията в свързаните кутии и решете кое е вярно и кое не. Придвижвайте се към следващата кутия (маркирайте пътя си с цветен молив), като следвате стрелките и подсказките В – ВЯРНО, Г – Грешно. Движете се по стрелките докато достигнете до истинския край на лабиринта К – КРАЙ. Ако достигнете до който и да е от другите финали (1, 2, 3 или 4), които са грешни, проследете предхождащите си стъпки и открийте къде сте се отклонили от верния път.

Звезден лабиринт – отговор 

1. Новородените звезди се наричат протозвезди. КЪМ 

2. Произведената чрез ядрени реакции енергия кара звездите да светят. КЪМ 3. Средно-масивните звезди стават черни дупки. КЪМ 4. Пулсарите са бели джуджета. КЪМ 

5. Черните джуджета не произвеждат енергия. КЪМ 

6. Ядрените реакции се случват докато звездата се охлажда. КЪМ 

7. Само масивните звезди се превръщат в черни дупки. КЪМ 

8. Ядрените реакции се случват при температура от 15 000 000 °C. КЪМ 9. Белите джуджета са по-големи от звездите от главната последователност. КЪМ 

10. Всички звезди стават червени гиганти. КЪМ 

11. Неутронните звезди излъчват радио вълни. КЪМ 12. КРАЙ