Úkol 2: MODEL ROZPÍNAJÍCÍHO SE VESMÍRU

Cílem tohoto úkolu je ilustrovat myšlenku rozpínajícího se vesmíru:

1. K tomu je třeba u sebe mít: balónek, ohebné pravítko, zvýrazňovač, kus papíru na měření a kopii těchto instrukcí.

2. Pomocí zvýrazňovače na povrch balónku nakreslete 11 teček (bodů), a to ještě před jeho nafouknutím a potom zlehka nafoukněte balon a očíslujte je.

3. Nafoukněte balónek, dokud nedosáhne velikost pěsti. Nenafukujte balónek příliš mnoho!

4. Svažte balónek pomocí gumičky, resp. nitě.

5. Podrobně a celými větami popište, co se stalo s body (a jejich relativní polohou).

6. Pomocí pravítka změřte vzdálenosti mezi bodem 1 (to je váš „počáteční bod“) a body, které jsou k němu nejblíže, a zaznamenejte je do příslušného sloupce v tabulce níže (Částečně nafouknutý balónek, měření pomocí pravítka). Během měření nesmíte prohýbat povrch balónku!

7. Pomocí papíru, resp. nitě změřte vzdálenosti mezi bodem číslo 1 a ostatními číslovanými body. Jaké jsou rozdíly oproti předchozí metodě měření? Zaznamenejte je do příslušného sloupce v tabulce níže (Částečně nafouknutý balónek, měření pomocí papíru, resp. nitě).

8. Pomalým nafouknutím zvětšete dvakrát velikost balónku. Nepřehánějte to s nafukováním!

9. Opakujte výše uvedené dvě metody pro měření vzdálenosti na nafouknutém balónku a zaznamenejte je do tabulky ve sloupcích „Nafouknutý balónek“.

10. Odpovězte na následující otázky:

a) Jestliže body na balónku představují galaxie, zvětšují se při nafouknutí balónku? Proč si myslíte, že to tak je, nebo to tak není?

b) Jaký je vztah mezi rychlostí galaxií vzdalujících se od sebe a původní vzdáleností mezi nimi? Jak se jmenuje tento zákon?

c) Která z výše uvedených dvou metod měření vzdálenosti byla přesnější? Proč?

d) Co je obtížnější vyměřit pro astronoma – červený posun galaxie (odrážející rychlost, kterou se galaxie vzdaluje) nebo vzdálenost Země od galaxie? Proč? Zdůvodněte svou odpověď.

ČÁSTEČNĚ NAFOUKNUTÝ BALÓNEK NAFOUKNUTÝ BALÓNEK
BOD Počáteční vzdálenost od bodu 1 vyměřena pomocí pravítka. Počáteční vzdálenost od bodu 1 vyměřena pomocí papíru, resp. nitě. Rozdíl mezi oběma měřeními. BOD Počáteční vzdálenost od bodu 1 vyměřena pomocí pravítka. Počáteční vzdálenost od bodu 1 vyměřena pomocí papíru, resp. nitě. Rozdíl mezi oběma měřeními. Rozdíl mezi částečně nafouknutým balónkem a zcela nafouknutým balónkem.
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11