Praktická cvičení pro žáka:

Cvičení (zdroj originálu: btc.montana.edu/ceres/html/Universe/uni1.html) pomohou žákům hlouběji porozumět kosmologii. Žáci ještě lépe pochopí rozpínání vesmíru vytvořením jeho modelu a poskytováním důkazů na podporu teorie velkého třesku. Doporučujeme provádět cvičení ve dvojicích. Pokyny pro žáky jsou uvedeny po pokynech pro učitele.

Pomůcky pro každou dvojici žáků:

■ vytištěné kopie instrukcí pro žáky

■ 1 větší balónek

■ 4 kusy papíru o rozměrech 2 × 30 cm

■ ohebné pravítko

■ 1 zvýrazňovač

■ sešit na značení výsledků – tzv. vědecký deník

■ nůžky

■ tužka nebo pero

■ větší sponky na papír