Бъдеще на Вселената

Какво ще се случи с Вселената в бъдеще зависи от средната плътност на веществото в нея. Ако средната плътност на Вселената е прекалено малка, тя ще се разширява винаги, защото гравитационните сили на нейното вещество няма да са достатъчни, за да спрат разширението. Такава Вселена наричаме “отворена”. Ако средната плътност на Вселената е прекалено голяма, гравитационните сили ще спрат разширяването и ще го сменят със свиване. В този случай говорим за “затворена” Вселена. 

Най-вероятен обаче изглежда този вариант за бъдещото развитие на Вселената, в който тя не е нито отворена, нито затворена. В този случай средната плътност на нейното вещество не е нито много голяма, нито много малка, а космологичното разширение се ускорява с времето. Това откритие промени коренно нашето разбиране за състоянието на Вселената. Преди се смяташе, че цялата история на космологичното разширение е история на неговото затихване след Големия взрив. Сега имаме данни, че именно в съвременната епоха динамиката на разширението е минала от стадий на забавяне към нов стадий на ускоряване. Това ускоряване се дължи на факта, че във Вселената преобладава “тъмната” енергия. Тя създава космическа “антигравитация”, която управлява динамиката на Вселената в съвременната епоха и нейното разширение се ускорява.

Изучаването на миналото и на бъдещето на Вселената е една от най-трудните задачи, пред които се е изправял човешкият разум. Жорж Льометр, един от видните космолози на XX век, казва така за тези трудности: “Еволюцията на Вселената може да се сравни с фойерверк, който току-що е свършил – останали са само няколко догарящи алени снопа искри, пепел и дим. Стъпили на изстиналите въглени, ние гледаме бавното изгасване на слънцата и се опитваме да си представим изчезналото великолепие на началото на световете”.