Задача 2: Разширяващата се Вселена

Инструкции за учителя

Учениците ще направят модел на разширяваща се Вселена. Необходимите материали са изброени в Инструкциите за ученика, които трябва да раздадете – поне по 1 екземпляр на всяка двойка. Погрижете се всяка двойка да има необходимите материали за изпълнение на упражнението. Дайте време от 20 мин, в което учениците да завършат практическата част и да попълнят дадената в инструкциите таблица. След изтичане на времето, направете 10-минутна дискусия на резултатите.