Практически упражнения за ученика: 

Упражненията (оригинал: btc.montana.edu/ceres/html/Universe/uni1.html) ще помогнат на учениците да придобият по-дълбоко разбиране за космологията. В резултат от изпълнение на задачите, учениците ще добият по-добра представа за разширението на Вселената чрез конструиране на модел и как да предоставят доказателства, поддържащи теорията за Големия Взрив. Инструкциите за учениците са предоставени след инструкциите за учителя.

Необходими материали за всяка двойка ученици:

■ разпечатани копия от инструкциите за ученици
■ 1 голям балон
■ 4 парчета хартия с размери 2 х 30 cm
■ огъваща се измерителна линия
■ 1 маркер
■ тетрадка за записване на резултатите/научен дневник
■ ножици
■ молив/химикалка
■ по-големи кламери