Praktické cvičenia pre žiaka:

Cvičenia (zdroj originálu: btc.montana.edu/ceres/html/Universe/uni1.html) pomôžu žiakom hlbšie porozumieť kozmológii. V dôsledku vykonania cvičení žiaci ešte lepšie pochopia rozšírenie Vesmíru vytvorením jeho modelu a poskytovaním dôkazov na podporu teórie Veľkého tresku. Odporúčame vykonávať cvičenia vo dvojiciach.


Pokyny pre žiakov sú uvedené po pokynoch pre učiteľov.

Pomôcky pre každú dvojicu žiakov

■ vytlačené kópie inštrukcií pre žiakov
■ 1 väčší balónik
■ 4 kusy papiera s rozmermi 2 × 30 cm
■ ohybné pravítko
■ 1 zvýrazňovač
■ zošit na zaznačovanie výsledkov – tzv. vedecký denník
■ nožnice
■ ceruzka alebo pero
■ väčšie sponky na papier