Úloha 2: Rozširujúci sa vesmír

Pokyny pre učiteľov

Žiaci vytvoria model rozširujúceho sa Vesmíru. Potrebné materiály sú uvedené v Pokynoch pre žiakov. Rozdajte ich žiakom – najmenej 1 kópia pre každú dvojicu. Uistite sa, že každá dvojica má potrebné materiály k vypracovaniu cvičenia. Nechajte žiakom 20 minút, aby vyplnili praktickú časť a vyplnili tabuľku uvedenú v pokynoch. Po uplynutí tohto času nechajte ďalších 10 minút na diskusiu o výsledkoch.