Úkol 2: DRUHY SOUHVĚZDÍ

Cíl úkolu

Rozdělit souhvězdí podle jejich názvu – zvířecí (ptáci, vodní, pozemská a mytická zvířata), lid-ské (ženské a mužské), předměty (vědecké nástroje atd.) – podle úrovně žáků.

Pomůcky:

 • ■ PŘÍLOHA 1 – Seznam souhvězdí
 • ■ Tabulka pro rozdělení souhvězdí do skupin
Súhvezdia
Ľudia Zvieratá Predmety
Muži Ženy Suchozemské Vodné Vtáky Mýtické zvieratá Vedecké prístroje Ostatné
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Metodické pokyny pro učitele: 

Žáci mají zpočátku možnost sami rozdělit názvy souhvězdí podle těchto kritérií. Ve všech případech je vhodné, aby učitel tento proces v určité fázi moderoval, protože žáci budou mít problémy s mnoha názvy souhvězdí. Žáci neznají řadu jmen postav ze starořecké mytologie. Některá souhvězdí nesou jména postav – Cefeus, Perseus, Andromeda, Kasiopeja, Herkules, Orion; jiná odrážejí „povolání“ – Vodnář, Vozka, Pastýř, Malíř, Sochař; ve třetí podskupině jsou souhvězdí Blíženců a Panny. Případ Střelce je poněkud zvláštní, protože je i mytickým stvořením – Centaurus, ale i stvořením s lidskou hlavou a tělem koně. Totéž platí pro souhvězdí Vlasů Bereniky – toto jméno může být obsažené mezi souhvězdími se jmény žen, ale může být zahrnu-té i mezi souhvězdí podle předmětů. Žáci mohou rozhodnout, kam umístí tato souhvězdí v tabulce. To zase podnítí diskusi, která dále pomůže žákům zapamatovat si a pochopit, jak jména souhvězdí vznikla.

U zvířat není téměř žádný problém s jejich rozdělením do čtyř skupin a žáci by měli být schopni to zvládnout relativně snadno. Některým žákům může dělat problém souhvězdí Tukana, protože jde v našich zeměpisných šířkách o méně známého ptáka. Mečoun a Létající ryby mohou u žáků také vyvolat pochybnosti o tom, zda tyto ryby skutečně existují, ale ukázalo se, že ano. Totéž platí i pro souhvězdí Rajky, jehož název (rajka) označuje pěvce z čeledi rajkovitých, tito ptáci se skutečně vyskytují v přírodě, v Nové Guineji. Skupina mytických tvorů zahrnuje některá „zvířata“, která mohou žáky mást. Většina jmen těchto stvoření je velmi populární a dokonce i dospělí se mohou splést, že se taková zvířata opravdu objevují v přírodě. Největší důraz je kladen na souhvězdí Velryby. Velryba je skutečně existujícím živočichem, ale staří Řekové viděli v tomto souhvězdí krvavou příšeru ze známé legendy, kde vystupují Cefeus, Kasiopeja, Andromeda, Perseus, Pegas a Velryba.

Mnohá souhvězdí jsou pojmenována podle předmětů a přístrojů. Učitelé mohou tato souhvězdí rozdělit podrobněji, ale v navrhované tabulce jsou podmíněně rozdělena na přístroje používané ve vědě a v každodenním životě.

Pokyny pro žáky: 

Rozdělte názvy souhvězdí ze seznamu do skupin v prázdné tabulce. Tabulka obsahuje tři hlavní skupiny názvů souhvězdí – lidé, zvířata a předměty. Skupina lidí se dá rozdělit do dvou podskupin – muži a ženy. Skupina zvířat je rozdělena takto: suchozemská zvířata, vodní živočichové (ne ryby), ptáci a mytické bytosti. Skupina předmětů je rozdělena na vědecké přístroje a jiné předměty.

Po vyplnění tabulky se žákům mohou položit některé z následujících otázek:

 • • Kolik mužů je na nebi? – 14 (Blíženci – dvojčata jsou dvě)

  • Kolik žen je na nebi? – 4

  • Kolik psů je v souhvězdích? – 4 (V souhvězdí Honicích psů jsou dva psi)

 • • Kolik koní je na nebi? - 3 (Koníček – jediné skutečně existující zvíře, Pegas a Jednorožec). Žáci by mohli ke koním zařadit i souhvězdí Střelce a Kentaura, přičemž jsou to z poloviny koně a z poloviny lidé.

  • Kolik ryb je na nebi? – 5 (v souhvězdí Ryb jsou se stuhou uvázány 2 ryby). Pokud mluvíme o vodních živočiších, potom jejich počet je 8.

Je možné si vymyslet podobné otázky, které usnadní žákům zapamatovat si názvy souhvězdí, umožní vyprovokovat jejich fantazii, usnadní jim rozpoznávání hvězd na hvězdných mapách apod.

Něco navíc: 

Pro žáky bude zajímavé vybarvit zvířetníková souhvězdí určitou barvou tak, aby sami sobě dokázali, že všechna zvířetníková souhvězdí, kromě souhvězdí Vah, jsou živými bytostmi, z nichž pochází i název této skupiny souhvězdí, kterými v průběhu roku prochází Slunce.

Pokročilejší žáci mohou mít za úkol různými barvami vybarvit rovníková souhvězdí, cirkumpo-lární (obtočnová) souhvězdí a souhvězdí, kterými prochází Mléčná dráha. Tento úkol však vy-žaduje, aby žáci disponovali hvězdnou mapou (nebo otáčivou mapou hvězdné oblohy) nebo specializovaným počítačovým programem (např. Stellarium), případně některé online aplikace. Tento úkol lze zadat i po třetím tématu, kdy jsou žáci již obeznámeni s ostatními klasifikacemi souhvězdí a se skutečným a viditelným pohybem oblohy. V závislosti na úrovni žáků mohou učitelé improvizovat ve vztahu k množství variant úkolů a otázek. 

PŘÍLOHA 2

představuje doplněnou tabulku pro učitele, v níž jsou souhvězdí vybarvená následovně:

 • • žluté pole – zvířetníková souhvězdí,

  • modré pole – cirkumpolární souhvězdí,

  • zelené pole – rovníková souhvězdí.