Úkol 5: TVARY SOUHVĚZDÍ

Cíl úkolu: 

Rozpoznat tvary a hvězdy některých souhvězdí.

Metodické pokyny pro učitele:

Úkolem žáků je vystřihnout a přilepit hvězdičky na předtištěné mapy nejznámějších souhvězdí (pro nadanější nebo pokročilejší žáky může velikost hvězd odpovídat jejich jasu, ačkoli v tomto tématu nejsou uvedeny podrobnější informace o hvězdách); žáci mohou na mapu zapsat i názvy některých hvězd.

Uvedená mapa patří souhvězdí Velké medvědice a konkrétněji asterismu Velký vůz. Hvězdy je vhodné vyřezat ze samolepicí barevné fólie pomocí různých děrovačů.

Pokud nejsou k dispozici, lze hvězdy vystřihnout z barevných papírů a přilepit je na mapu.

Pokyny pro žáky: 

Vystřihni a přilep hvězdy (nebo barevné kruhy) na předtištěnou mapu souhvězdí (v případě po-kročilejších žáků – uprav velikost hvězd/kruhů tak, aby odpovídala jejich jasu). Do mapy zapiš názvy hvězd, které znáš.