Úkol 4: ROZPOZNÁVÁNÍ SOUHVĚZDÍ

Cíl úkolu: 

Rozpoznat souhvězdí.

Metodické pokyny pro učitele: 

Učitel může vytisknout obrázky souhvězdí z publikace Uranometria od J. Bayera a požádat žáky, aby uvedli jejich názvy. Variantou tohoto úkolu jsou např. počítačové obrázky.

Pomůcky (příklad): 

  • ■ obrázky různých souhvězdí