Úkol 3: OSMISMĚRKA

Cíl úkolu:

Rozeznat názvy souhvězdí

Osmisměrky s názvy souhvězdí jsou uvedeny v přílohách. Tyto osmisměrky slouží pouze jako příklad. V závislosti na věku a úrovni žáků se mohou připravit různé hry ve vztahu k jejich složitosti a velikosti. 

Zde jsou dvě možnosti – v češtině, angličtině nebo latině. Učitelé v různých zemích mohou připravit slovní hříčky ve svých jazycích, přičemž sami vyberou vhodné názvy souhvězdí. Může se jednat o zvířetníkové souhvězdí, cirkumpolární souhvězdí, o souhvězdí viditelná pouze z dané země, v danou roční dobu atd. 

Latinské jazykové varianty zahrnují pouze souhvězdí, jejichž jména jsou téměř totožná s názvy souhvězdí v rodných jazycích žáků, ale v případě pokročilejších žáků mohou být použita i sou-hvězdí s jinými jmény. 

Metodické pokyny pro učitele: 

Názvy 10 souhvězdí jsou uvedeny v osmisměrce 1 (varianta 10 x 10). Názvy 20 souhvězdí jsou uvedeny v osmisměrce 2 (verze 15 x 15). Vyhledejte je a vybarvěte je (nebo je zapište samostat-ně).