Úkol 1: MODEL VESMÍRNÉ OBSERVATOŘE PRO SLUNEČNÍ POZOROVÁNÍ SOHO


Cvičení je nejvhodnější pro žáky 6. až 8. třídy.

Cíl úkolu

Seznámit žáky a ručně sestavit model vesmírné observatoře SOHO.

Informace pro učitele a žáky

Trochu informací o vesmírné observatoři SOHO

Název SOHO je zkratkou anglické fráze „The Solar and Heliospheric Observatory“, což znamená „Sluneční a heliosférická observatoř“. Je to mezinárodní projekt realizovaný společně Evropskou kosmickou agenturou ESA a americkou kosmickou agenturou NASA. Hlavním posláním SOHO je umožnit vědcům vyřešit některé z tajemství o Slunci včetně vnitřní struktury Slunce, mechanismů zahřívání jeho vnějších vrstev atmosféry a původu slunečního větru. SOHO byla vypuštěna 2. prosince 1995. Je jednou z nejambicióznějších vesmírných misí lidstva všech dob. Soubor 12 sofistikovaných nástrojů na palubě SOHO byl vyvinut evropskými a americkými vědci. Práce přístrojů a observatoře, jakož i analýza jejich údajů, vyžadují rozsáhlé inženýrské a vědecké týmy, do nichž jsou zapojeny stovky vědců z celého světa. Velké rádiové antény umístěny po celém světě, které jsou součástí sítě Deep Space Network agentury NASA, sledují cestu vesmírné observatoře na heliocentrické dráze v libračním bodu L1 soustavy Země–Slunce. Centrum řízení misí se nachází na území vesmírného městečka Goddard ve Spojených státech amerických. Schopnost SOHO pozorovat Slunce bez přerušení je dána její polohou, která je ve vzdálenosti 1,6 milionu kilometrů od Země ke Slunci, kde gravitační síly Slunce a Země společně s odstředivou silou drží observatoř na stabilní oběžné dráze. Neustálé pozorování Slunce po více než dvě desetiletí družicí SOHO nám také pomohlo lépe porozumět interakci mezi Sluncem a životním prostředím na Zemi.

Více informací o observatoři SOHO, jakož i zajímavé a krásné snímky Slunce pořízené pomocí jejích nástrojů, naleznete na adrese: https://sohowww.nascom.nasa.gov/.

Model:

Model (strany 1 až 3 včetně model_SOHO.pdf) je možné vytisknout barevně nebo černobíle. Velikost archu by měla být 22 x 28 cm (formát US Letter) a papír by měl být silnější než obyčejný, aby byl model stabilnější. Složení trvá asi 25 minut. Přílohy obsahují obrázky observatoře (k získání představy o tom, jak vypadá družice SOHO), obrázek sestaveného modelu a dvě vyobrazení Slunce..

Pomůcky

■ Lepidlo,
■ nůžky,
■ párátko na zuby a  
■ kus hlíny nebo tvrdší plastelíny pro základnu, na kterou se má model umístit.

Pokyny pro složení

Body ohybu jsou označeny červenými čarami. Prvky mají být pečlivě oříznuté podél obrysů, které jsou místy označeny přerušovanými čarami a místy plnými čarami – jsou to části obrysů prvků.

Velký prvek na straně 1 vyřízněte, ohněte, jak je to znázorněno, a slepte. Jde o solární panely. Těleso SOHO (velký černý prvek na straně 2) nastříhejte a přilepte tak, aby tvořilo krabici, kterou přilepte k určenému místu na prvku s modrými solárními panely (bílá oblast označená jako „strana A“).

Části označené latinskými písmeny A, B, C, D, E, F a G opatrně ořízněte podél obrysů. Všechny prvky (bez prvku A, který musí být cylindrický, když je připraven) musí po jejich složení a slepení tvořit obdélníkové krabice. Když jsou hotové, přilepte přiměřeně k místům označených stejným písmenem na těle zařízení k velkému černému prvku na straně 2. Měli byste je orientovat správnou stranou nahoru, například se podívejte, jak je orientovaný prvek A na obrázku se sestaveným modelem na straně 3.

Kružnice na straně 3 vyřízněte v celku, pak udělejte řez podél tečkovaných čar směrem do středu a slepte tak, aby se vytvořil kužel. Párátko na zuby pak vložte do středu kužele (to je komunikační anténa) a do kruhu označeného písmenem „X“ prvku solárního panelu.