Úkol 2: SESTAVTE SI SAMI MAKETU VESMÍRNÉ OBSERVATOŘE

Cvičení je nejvhodnější pro žáky 4. až 6. třídy. Originál (v angličtině) je převzat z NASA Space Place a najdete ho zde: https://spaceplace.nasa.gov/build-a-spacecraft/en/.

Cíl úkolu

Seznámit žáky s vesmírnými observatořemi a sestavit model kosmického observatoře/dalekohledu pomocí materiálů popsaných níže. Je na žácích, aby rozhodli, jak bude maketa vypadat, ale musí obsahovat prvky uvedené v pokynech.

Pomůcky jsou zobrazeny na obrázku

■ malá krabice (například od džusu)

■ pevný papír

■ párátka na zuby

■ šrouby, svorníky, matice

■ plastové šálky a misky

■ balónky

■ slámky

■ DVD nebo CD

■ dřívka z nanuků

■ gumičky

■ sponky na papír

■ kuchyňská houbička

■ fólie nebo jiný lesklý papír

■ lepicí páska

■ lepidlo


Metodické pokyny pro učitele

Cvičení se může uskutečnit samostatně nebo ve skupinách 2 nebo 3 žáků. V seznamu materiálů jsou uvedeny vzorové položky, ale vy se rozhodnete, které z nich jsou bezpečné a zda je chcete do cvičení zahrnout (některé z nich můžete dle potřeby nahradit jinými). V příloze 2 jsou uvedeny příklady observatoří a dalekohledů, které můžete ukázat na ilustracích. Žáci by měli navrhnout a zkonstruovat maketu (v rámci 20 minut, například 5 minut na navržení projektu a 15 minut na jeho sestavení), potom ji na 5 minut představit třídě a vysvětlit, jakou roli plní jednotlivé části. Podle vlastního uvážení můžete seřadit nejzajímavější/nejlépe sestavené makety.

Pokyny pro žáky

Jste inženýry důležité mise pro vybudování vesmírné observatoře. Musíte vymyslet a postavit vesmírnou observatoř. Můžete použít kterýkoli z výše uvedeného materiálu, přičemž jejich minimální počet je 5. Observatoř může být navržena tak, aby studovala Sluneční soustavu, Slunce, jiné hvězdy a jejich planetární systémy, naši Galaxii nebo jiné galaxie – musíte se rozhodnout.

1. Máte 5 minut na to, abyste se rozhodli, jaký bude účel observatoře, a sestavili plán její montáže. Nicméně aby observatoř fungovala, musí mít několik základních prvků:2. Máte 15 minut na sestavení observatoře. Pamatujte, že byste měli použít alespoň 5 z uvedených materiálů.

3. Představte svůj projekt do 5 minut – jaký je účel observatoře a jaké jsou její prvky (ukazujte na prvky makety, když mluvíte).

Příklad sestaveného modelu je znázorněn na obrázku: