Úkol 3: POZEMSKÉ OBSERVATOŘE

Cvičení je nejvhodnější pro starší žáky.

Cíl úkolu

Samotní žáci vyhledávají a organizují informace o pozemských observatořích, které si vybrali (nebo které jim dal učitel), dále informace o jejich přístrojích a o výzkumu, který jimi dělají.

Pomůcky

■ tablet/smartphone/počítač;
■ přístup k internetu a mapám Google (https://www.google.com/maps/).

Seznam observatoří

(Úplný seznam astronomických observatoří naleznete zde: https://en.wikipedia.org/wiki/List_ of_astronomical_observatories):

1. IceCube Neutrino Observatory – https://icecube.wisc.edu/

2. Arecibo Observatory – http://www.naic.edu/ao/landing

3. ALMA – https://www.almaobservatory.org/en/home/

4. Paranal Observatory – https://www.eso.org/sci/facilities/paranal.html

5. Mauna Kea Observatories – http://www.ifa.hawaii.edu/mko/

6. Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory – http://www.ligo.org/

7. Roque de los Muchachos Observatory – http://www.iac.es/eno.php?op1=2&lang=en

8. South African Astronomical Observatory – http://www.saao.ac.za/

9. Big Bear Solar Observatory – http://www.bbso.njit.edu/

10. Národné observatórium Rozhen v Bulharsku – http://www.nao-rozhen.org/

11. Lowell Observatory – http://www.lowell.edu/

12. The Special Astrophysical Observatory of the Russian Academy of Sciences (SAO RAS) – http://www.sao.ru/

13. Australian Astronomical Observatory – https://www.aao.gov.au/ 

14. Giant Metrewave Radio Telescope – http://www.gmrt.ncra.tifr.res.in/

Metodické pokyny pro učitele

Cvičení dělají skupiny 3 až 6 žáků, případně každý žák si ho může udělat jako domácí úkol s pomocí rodičů. Po vytvoření skupin si každá skupina vybere (dostane) pozemní observatoř. Můžete použít výše uvedený seznam nebo určený článek z Wikipedie. Žáci pak dostanou tyto úkoly: je třeba najít observatoř pomocí Google Maps a popsat její místo prostřednictvím několika vět – kde se nachází, v jaké výši, jaké další zajímavé informace o ní lze nalézt. Druhým úkolem je najít a systematizovat informace o přístrojích/dalekohledech v této observatoři a k čemu se používají: ve které oblasti elektromagnetického spektra se provádí výzkum. Třetím úkolem je najít a vysvětlit 3–4 větami 2–3 zajímavé výsledky, které se tam získají. Skupina nakonec shromáždí informace (během 20 minut) a třídě udělá 10minutovou prezentaci. Časy, které jsou zde uvedeny, jsou přibližné, podle uvážení je můžete snížit nebo zvýšit. Po ukončení prezentací můžete začít diskusi o tom, co se žáci naučili: kterou observatoř považovali za nejzajímavější a proč? Kterou observatoř by chtěli navštívit, proč? Kterou observatoř by nechtěli navštívit, proč? Mohou diskutovat o tom, zda někdo byl na Astronomickém ústavu v Ondřejově. Co viděli? Co na ně udělalo největší dojem?

Pokyny pro žáky

Vaše třída má možnost navštívit observatoř z níže uvedeného seznamu. Ale aby se tak stalo, musíte získat co nejvíce informací o těchto observatořích. Za tímto účelem bude třída rozdělena do skupin z 3 nebo 6 žáků, každá skupina musí shromáždit (z internetu) a předložit do 15 minut před zbytkem třídy informace o jedné z observatoří.

1. Po vytvoření vaší skupiny vyberete, resp. dostanete od učitele jednu z daných observatoří.

2. Rozdělte mezi sebou následující úkoly (jeden nebo dva žáci na úkol, v závislosti na počtu účastníků ve skupině). 

Úkoly jsou:

a) Shromáždit informace o poloze observatoře: kde se nachází – město, země atd., v jaké nadmořské výšce, poblíž kterých zajímavých míst (přírodní památky, města atd.); je třeba určit polohu observatoře na mapách Google, napsat souřadnice a zobrazit mapu a/nebo satelitní obrázek observatoře.

b) Shromáždit informace o přístrojích/dalekohledech dostupných v této observatoři a jaký je jejich hlavní cíl – které oblasti elektromagnetického spektra se věnuje výzkum, jak se provádí atd.; pokud je v observatoři mnoho různých dalekohledů, zvolte aspoň dva.

c) Shromáždit stručné informace o dvou nebo třech zajímavých výsledcích získaných pomocí přístrojů této observatoře (celkem 5 až 6 vět – co bylo pozorováno, kterým dalekohledem, jaký byl výsledek).

3. Máte 20 minut na shromáždění potřebných informací.

4. Máte celkem 15 minut (spolu nebo samostatně) na prezentaci všech shromážděných informací zbytku třídy.