Úloha 1: Skonštruujme Hertzsprungov-Russellov diagram

Cieľ úlohy

Cieľom je priniesť žiakom predstavu o veľkosti hviezd a vzťahu medzi ich veľkosťou, hmotnosťou a pozíciou na Hertzsprung-Russellovom diagrame.

Pomôcky

■ plastelína v rôznych farbách: červená, žltá, modrá, biela, čierna;
■ plastová doska na prácu s plastelínou;
■ zobrazenie Hertzsprung-Russellovho diagramu z teoretickej časti.

Metodické pokyny pre učiteľov

Toto cvičenie ukáže žiakom, že hviezdy sú umiestnené na mape špecifickým spôsobom, ktorý závisí od ich hmotnosti, veľkosti, farby a vývojového štádia. Trvanie cvičenia je 10 až 15 minút.

Pokyny pre žiakov

1. Pozrite sa na obrázok Hertzsprung-Russellovho diagramu z teoretickej časti kapitoly. Pozrite sa, ako sú usporiadané hviezdy podľa ich farby a veľkosti.

2. Nakreslite obdĺžnik plastelínou, os Y má mať čiernu farbu, a os X má mať farbu dúhy, počnúc modrou, pokračujúc bielou a žltou a končiac červenou farbou. Takto získate hranice diagramu.

3. Začnite zostavovať Hlavnú postupnosť tak, že začnete s modrými guľôčkami v ľavom hornom rohu diagramu. Pokračujte šikmo s bielymi guľôčkami okolo stredu, potom pridajte žlté guľôčky a nakoniec položte červené guľôčky. Dodržujte požiadavku, aby sa guľôčky zmenšovali v danom poradí. Označte polohu Slnka na Hlavnej postupnosti.

4. Vytvorte väčšie modré guľôčky a umiestnite ich nad Hlavnú postupnosť – hore v strede osi X. Toto sú nadobry. Naľavo od nich a trochu ďalej dole na os Y umiestnite červené guľôčky. Toto sú obry.

5. Nakoniec vložte malé biele guľôčky do ľavého dolného rohu – toto je oblasť bielych trpaslíkov.

Otázky

■ Závisí doba zotrvania hviezdy v Hlavnej postupnosti od jej hmotnosti? Ako? (Odpoveď: Áno. Čím je hviezda mohutnejšia, tým kratšie zotrváva v Hlavnej postupnosti.)
■ Ukážte polohu Slnka na Hertzsprung-Russellovom diagrame. (Odpoveď: Slnko sa nachádza v oblasti žltých trpaslíkov na Hlavnej postupnosti.)
■ Rodia sa hviezdy aj dnes? (Odpoveď: Áno, proces formovania hviezd stále prebieha.)
■ Ktoré hviezdy žijú dlhšie – červené obry alebo modré obry? Prečo? (Odpoveď: Červené obry. Pretože majú nižšiu hmotnosť a pomalšie využívajú vodík, ktorý sa v nich nachádza.)