Úloha 1: Na Hertzsprung-Russellovom diagrame schematicky nakreslite evolučnú cestu nášho Slnka od jeho súčasného stavu po koniec jeho života.

Cieľ úlohy

Cieľom je, aby žiaci pochopili vývojový význam Hertzsprung-Russellovho diagramu

Pomôcky

■ Hertzsprung-Russellov diagram

Metodické pokyny pre učiteľov

Toto cvičenie ukáže žiakom, ako sa bude Slnko vyvíjať od súčasného okamihu do okamihu, keď nebude existovať niečo, čo by v jeho jadre podnecovalo a udržiavalo jadrové reakcie. V ďalšom súbore nájdete Hertzsprung-Russellový diagram vo forme grafického súboru.

Pokyny pre žiakov

Na Hertzsprung-Russellovom diagrame schematicky nakreslite evolučnú cestu nášho Slnka od jeho súčasného stavu po koniec jeho života. (Odpoveď: Na obrázku nižšie)

Obrázok 6: Porovnanie veľkostí hviezd

Ďalšie otázky:

■ Stane sa Slnko na konci svojho života neutrónovou hviezdou? Prečo? (Odpoveď: Slnko sa nestane neutrónovou hviezdou, pretože na to nemá dostatočnú hmotnosť.)

■ Kedy hviezda skončí svoju cestu ako čierna diera? (Odpoveď: Keď po fáze supernovy má zvyšok hviezdy hmotnosť väčšiu ako 3 slnečné hmotnosti, gravitačný kolaps bude pokračovať, až kým sa zo zvyšku nestane čierna diera).