Úloha 2: Bludisko hviezd – star maze
(pôvodná verzia: https://imagine.gsfc.nasa.gov/educators/lifecycles/starchild5.pdf)

Cieľ úlohy

Účelom cvičenia je, aby žiaci porozumeli vývoju hviezd a jeho základným fázam.

Pomôcky

■ Bludisko hviezd
■ farebná ceruzka

Metodické pokyny pre učiteľov

Toto cvičenie ukáže žiakom, ako sa budú vyvíjať hviezdy. Žiaci majú nasledovať šípky a označenia PRAVDA a NEPRAVDA, pričom cieľom je dosiahnuť správny KONIEC bludiska. Výstupy 1, 2, 3 a 4 sú nesprávne a ak sa tam žiaci dostanú, musia sa vrátiť späť a nájsť svoju chybu, resp. chyby. Cieľom je prísť až na KONIEC.

Pokyny pre žiakov

Pomocou svojich vedomostí o vývoji hviezd prejdite bludiskom. Začnite v štartovacom rámčeku, pozorne si prečítajte výroky v  súvisiacich rámčekoch a  rozhodnite sa, čo je pravda a čo nie. Prejdite k ďalšiemu rámčeku (označte svoju cestu farebnou ceruzkou) podľa šípok a pokynov P – PRAVDA, N – NEPRAVDA. Postupujte podľa šípok, kým nedosiahnete správny koniec bludiska K – KONIEC. Ak sa dostanete na niektorý z ďalších východov (1, 2, 3 alebo 4), ktoré sú nesprávne, vráťte sa späť podľa predchádzajúcich krokov a zistite, kde ste odbočili mimo správny smer.

Obrázok 6: Porovnanie veľkostí hviezd

Ďalšie otázky:

■ Stane sa Slnko na konci svojho života neutrónovou hviezdou? Prečo? (Odpoveď: Slnko sa nestane neutrónovou hviezdou, pretože na to nemá dostatočnú hmotnosť.)

■ Kedy hviezda skončí svoju cestu ako čierna diera? (Odpoveď: Keď po fáze supernovy má zvyšok hviezdy hmotnosť väčšiu ako 3 slnečné hmotnosti, gravitačný kolaps bude pokračovať, až kým sa zo zvyšku nestane čierna diera).

Bludisko hviezd – odpovede

1. Novozrodené hviezdy sa nazývajú protohviezdy alebo prahviezdy. SMEROM K(U)

2. Vyprodukovaná jadrová energia spôsobuje žiarenie hviezd. SMEROM K(U)

3. Stredne veľké hviezdy sa stávajú čiernymi dierami. SMEROM K(U)

4. Pulzary sú bieli trpaslíci. SMEROM K(U)

5. Čierni trpaslíci neprodukujú energiu. SMEROM K(U)

6. Jadrové reakcie prebiehajú, zatiaľ čo sa hviezda ochladzuje. SMEROM K(U)

7. Iba veľké hviezdy sa menia na čierne diery. SMEROM K(U)

8. Jadrové reakcie prebiehajú pri teplote vyššej ako 15 000 000 °C. SMEROM K(U)

9. Bieli trpaslíci sú väčšie než hviezdy Hlavnej postupnosti. SMEROM K(U)

10. Všetky hviezdy sa stávajú červenými obrami. SMEROM K(U)

11. Neutrónové hviezdy vysielajú rádiové vlny. SMEROM K(U)

12. KONIEC