Úloha 2: Jednoduchý ďalekohľad Keplerovho typu

Jednoduchý ďalekohľad Keplerovho typu možno zostrojiť z dvojice lúp. Väčšie bežne predávané lupy (priemer 9 – 10 cm) majú ohniskovú vzdialenosť okolo 40 cm, stredné (priemer 5 – 6 cm) cca 15 cm a najmenšie lupy majú ohniskovú vzdialenosť okolo 10 cm (pozri Obr. 4). Na konštrukciu ďalekohľadu je potrebná jedna malá lupa a jedna stredná alebo ešte lepšie veľká.

Obrázok 4: Dostupné spojné šošovky (lupy)

Postup

1. Určte ohniskovú vzdialenosť použitých šošoviek. To sa najľahšie vykoná tak, že šošovku umiestnite (napr. pomocou laboratórneho stojana, v núdzi stačí aj ruka) pod zdroj svetla a snažíte sa nad šošovkou vytvoriť ostrý obraz zdroja na stole alebo na podlahe. Výška stredu šošovky nad obrazom (stolom, podlahou) sa rovná ohniskovej vzdialenosti šošovky. Zapíšte namerané hodnoty do tabuľky:

Číslo merania  fob/cm
1 37,3
2 36,8
3 37,5
4 37,2
5 32,2

fob = 37,2 cm

Číslo merania  fok/cm
1 9,5
2 9,6
3 9,4
4 9,7
5 9,9

fok = 9,6 cm


2. Umiestnite objektív a okulár do vhodného tubusu. Výbornou voľbou je papierové puzdro na výkresy, pričom šošovka okuláru sa dá pripevniť k zátke, ktorá tubus uzatvára. Posunom zátky na konci tubusu možno ďalekohľad zaostrovať.

Obrázok 5: Schéma Keplerovho ďalekohľadu a fotografia realizácie

Ďalekohľadom sa nikdy nepozerajte do Slnka! Mohlo by dôjsť k nenávratnému poškodeniu zraku!

3. Ďalekohľadom môžete pozorovať pozemské objekty, pričom sa rýchlo presvedčíte, že obraz je skutočne stranovo aj výškovo prevrátený. Pri pozorovaní napr. Mesiaca v splne tiež zistíte, že skutočne dochádza k disperzii svetla.

Ukážkové riešenie pracovného listu

Dĺžka ďalekohľadu = fob + fok = 37,2 cm + 9,6 cm = 46,8 cm

Zväčšenie ďalekohľadu 

V praxi sa pri astronomických ďalekohľadoch často uvádzajú parametre vo formáte priemer objektívu/ohnisková vzdialenosť objektívu.

Zapíšte na záver parametre zhotoveného ďalekohľadu: 90/372 mm.

Ak je k  dispozícii okulár z  ďalekohľadu, je možné vykonať priame porovnanie. Pri pozorovaní štvorcovej siete je jasne vidieť, že profesionálne okuláre majú oveľa lepšie kompenzované skreslenie:

Obrázok 6