Vesmírne observatóriá

Vesmírne observatóriá sú ďalekohľady a ich sprievodné zariadenia umiestnené v kozmickom priestore a obiehajúce okolo Zeme. Hlavnou výhodou vesmírnych teleskopov je ich umiestnenie nad zemskou atmosférou, ktoré ich chráni pred účinkami atmosférických turbulencií. Výsledkom je, že rozlíšenie týchto ďalekohľadov je omnoho lepšie ako rozlíšenie pozemských. Najslávnejším vesmírnym teleskopom, ktorý funguje už od roku 1990, je Hubbleov vesmírny teleskop (Hubble Space Telescope – HST).

Ďalšou dôležitou výhodou vesmírnych teleskopov je schopnosť pozorovať javy v oblastiach elektromagnetického spektra, ktoré sú neprístupné z povrchu Zeme. Atmosféra Zeme nie je priezračná pre ultrafialové, röntgenové a gama žiarenie, ani pre niektoré infračervené lúče. Tieto rozsahy sú dostupné na pozorovanie len z  obežnej dráhy nad zemskou atmosférou. Najproduktívnejšie röntgenové observatóriá sú Chandra agentúry NASA a XMM Newton Európskej vesmírnej agentúry (ESA).

Doposiaľ najväčším vesmírnym ďalekohľadom je infračervený ďalekohľad Herschel Európskej vesmírnej agentúry. Cena, ktorú platíme za výhody vesmírnych observatórií, je ich vysoká cena a nemožnosť ich priebežnej údržby. Jedinou výnimkou je ďalekohľad HST, kde sa v priebehu rokov uskutočnili 4 servisné misie. Koláž obrázkov vesmírnych observatórií je uvedená v Prílohe 2.