Úloha 3: Vylepšený ďalekohľad Keplerovho typu

Farebnú chybu objektívu je možné čiastočne kompenzovať aj bez použitia šošoviek s iným indexom lomu. Popísaná konštrukcia vychádza zo symetrického Grayovho objektívu, používaného predtým v periskopoch a vo fotoaparátoch okolo roku 1890. Objektív tvoria dve rovnaké spojné šošovky umiestnené vo vzdialenosti 0,8 f. Výsledkom nižšie popísanej konštrukcie je celkom slušný ďalekohľad 42/420 mm len s miernymi optickými vadami.

Postup

1. Dve rovnaké šošovky, stredné alebo veľké, zlepte pomocou vhodnej papierovej rúry vo vzdialenosti 0,8 f. Ak je ohnisková vzdialenosť strednej šošovky 14 cm, pripravte objektív tak, aby boli šošovky vo vzdialenosti 11,2 cm.

2. Doprostred objektívu (presne medzi šošovky) vlepte clonu, ktorá bude mať o desatinu menší priemer než použité šošovky. Teda pre stredné šošovky s  priemerom 6,5 cm vlepte doprostred objektívu koliesko tvrdého papiera s otvorom s priemerom približne 5,9 cm.

Obrázok 7: Schéma vylepšeného ďalekohľadu

3. Vytvoreným objektívom nahraďte jeden šošovkový objektív z Úlohy 1.

4. Ďalekohľadom môžete bez problémov pozorovať krátery na Mesiaci, galaxiu v Andromede, hmlovinu v Orióne, bez väčších detailov planéty (na tie už je potrebný naozajstný ďalekohľad).