Úloha 1: Model vesmírneho observatória pre slnečné pozorovanie SOHO


Cvičenie je najvhodnejšie pre žiakov 6. až 8. triedy.

Cieľ úlohy

Oboznámiť žiakov a ručne zostaviť model vesmírneho observatória SOHO.

Informácie pre učiteľov a žiakov

Trochu informácií o vesmírnom observatóriu SOHO:

Názov SOHO je skratkou anglickej frázy „The SOlar and Heliospheric Observatory“, čo znamená „Slnečné a helioférické observatórium“. Je to medzinárodný projekt realizovaný spoločne Európskou vesmírnou agentúrou ESA a  Americkou vesmírnou agentúrou NASA. Hlavným poslaním SOHO je umožniť vedcom vyriešiť niektoré z najviac mätúcich záhad o Slnku, vrátane vnútornej štruktúry Slnka, mechanizmov zahrievania jeho veľkých vonkajších vrstiev atmosféry a pôvodu slnečného vetra. SOHO bolo vystrelené 2. decembra 1995. Je jednou z najambicióznejších vesmírnych misií ľudstva všetkých čias. Súbor 12 sofistikovaných nástrojov na palube SOHO bol vyvinutý európskymi a  americkými vedcami. Práca nástrojov a  observatória, ako aj analýza ich údajov, si vyžadujú veľké inžinierske a vedecké tímy, do ktorých sú zapojené stovky vedcov z celého sveta. Veľké rádiové antény umiestnené po celom svete, ktoré sú súčasťou siete Deep Space NASA, sledujú cestu vesmírneho observatória za orbitou Zeme. Centrum kontroly misií sa nachádza na území vesmírneho mestečka Goddard v Spojených štátoch amerických. Schopnosť SOHO pozorovať Slnko bez prerušenia je daná jeho polohou, ktorá je vo vzdialenosti 1,6 milióna kilometrov od Zeme k Slnku, kde gravitačné sily Slnka a Zeme držia observatórium na konštantnej, stabilnej obežnej dráhe. Neustále pozorovanie Slnka po viac ako dve desaťročia spoločnosťou SOHO nám tiež pomohlo lepšie porozumieť interakcii medzi Slnkom a životným prostredím na Zemi.

Viac informácií o observatóriu SOHO, ako aj zaujímavé a krásne snímky Slnka, urobené pomocou jeho nástrojov, nájdete tu: https://sohowww.nascom.nasa.gov/.

Model:

Tento model (strany 1 až 3 vrátane modelu_SOHO.pdf) je možné vytlačiť farebne alebo čiernobielo. Veľkosť hárku by mala byť 22 × 28 cm (formát US Letter) a papier by mal byť hrubší ako obyčajný, aby bol model stabilnejší. Zloženie trvá asi 25 minút. Prílohy obsahujú aj obrázky observatória (na získanie predstavy o tom, ako vlastne vyzerá SOHO), obrázok zostaveného modelu a dve vyobrazenia Slnka.

Pomôcky

■ Lepidlo,
■ nožnice,
■ špáradlo na zuby a 
■ kus hliny alebo tvrdšej plastelíny pre základňu, na ktorú sa má model umiestniť.

Pokyny pre zloženie

Body ohybu sú označené červenými čiarami. Prvky majú byť starostlivo orezané pozdĺž obrysov, ktoré sú miestami označené prerušovanými čiarami a miestami plnými čiarami – sú to časti obrysov prvkov.

Veľký prvok na strane 1 má byť vyrezaný, ohnutý, ako je to znázornené, a zalepený. Toto sú solárne panely. Teleso SOHO (veľký čierny prvok na strane 2) je nastrihané a prilepené tak, aby tvorilo škatuľu, ktorá sa má prilepiť k určenému miestu prvku s modrými solárnymi panelmi (biela oblasť označená ako „strana A“).

Časti označené latinskými písmenami A, B, C, D, E, F a G majú byť opatrne orezané pozdĺž obrysov. Všetky prvky (bez prvku A, ktorý musí byť cylindrický, keď je pripravený), musia po ich zložení a zlepení tvoriť obdĺžnikové škatule. Keď sú hotové, prilepia sa primerane k miestam označeným rovnakým písmenom na tele zariadenia k veľkému čiernemu prvku na strane 2. Mali by ste ich orientovať správnou stranou nahor, napríklad pozrite, ako je orientovaný prvok A na obrázku so zostaveným modelom na strane 3.

Kružnica na strane 3 má byť vyrezaná v celku, potom treba urobiť rez pozdĺž bodkovaných čiar smerom do stredu a zlepiť tak, aby sa vytvoril kužeľ. Špáradlo na zuby sa potom vloží do stredu kužeľa (to je komunikačná anténa) a do kruhu označeného písmenom „X“ prvku solárneho panela.