Podzemné/podmorské observatóriá

Sú to neutrínové observatóriá, ktoré študujú neelektromagnetické okno do Vesmíru, teda neutrínové žiarenie z Kozmu. Najväčšie je observatórium IceCube Neutrino, ktoré bolo vybudované na stanici Amundsen-Scott v Antarktíde, ktorá sa nachádza na Južnom póle (Amundsen-Scott South Pole Station, Antarctica). Jeho tisíce detektorov sú rozmiestnené v objeme jedného kubického kilometra pod hustým polárnym ľadom. A najväčšie podvodné neutrínové observatórium je ANTARES (Astronomy with a Neutrino Telescope and Abyss environmental RESearch) so stovkami senzorov umiestnených v hĺbke asi 2,5 km v Stredomorí. Obrázky podzemných/podvodných observatórií sú uvedené v Prílohe 3.