Hmotnost

Hmotnost

Hmotnost je základní vlastností každého objektu a představuje množství hmoty obsažené v objektu. Za normálních podmínek je hmotnost konstantní, neměnná veličina. Obvykle se hmotnost označuje písmenem m (nebo M) a měří se v kilogramech. Hmotnost objektu je stejná a nezávisí na tom, kde ve vesmíru se objekt nachází. Jestliže např. astronaut má na Zemi hmotnost 100 kg, působí na něj gravitační síla 980 N, pak po přistání na Měsíci bude jeho hmotnost stále 100 kg, ale bude na něj působit gravitační síla odpovídající gravitačnímu zrychlení na Měsíci 1,6 m∙s–2, tedy 160 N.
Obrázok 1: Voľný pád vs. beztiažový stav

Beztížný stav

Často se beztížný stav označuje chybně jako stav, při kterém se objekt nenachází v gravitačním poli. Dosah gravitačního pole je ovšem nekonečný, a proto nelze ve vesmíru nalézt místo bez gravitačního pole. Přesto se např. posádka Mezinárodní vesmírná stanice nachází společně se stanicí ve stavu beztíže. Na posádku i stanici působí jednak gravitační síla Země , jednak odstředivá síla opačným směrem. Obě síly jsou stejně velké a jejich výslednice je nula.