Úkol 6: VÝPOČET DRUHÉ KOSMICKÉ RYCHLOSTI PRO VESMÍRNÁ TĚLESA S RŮZNÝMI HMOTNOSTMI

Cíl úkolu

Získat druhé kosmické rychlosti pro nebeská tělesa s různými hmotnostmi a získat představu o rozsahu těchto rychlostí.

Metodické pokyny pro učitele:

Na základě údajů o poloměrech a hmotnostech různých planet (a jejich měsíců) Sluneční soustavy, jakož i samotného Slunce a dalších výrazně hmotnějších nebo méně hmotných hvězd (které se dají zjistit na Wikipedii), mají žáci vypočítat druhé kosmické rychlosti těchto těles. Je třeba uspořádat tyto rychlosti v sestupném pořadí, které žákům pomůže získat představu o rozsahu rychlostí (tedy to, že méně hmotná tělesa mají nižší rychlost potřebnou k opuštění sféry gravitačního vlivu než hmotnější tělesa).

Doplňkový materiál:

• Jak spustit projektil do Vesmíru: https://spaceplace.nasa.gov/how-orbits-work/en/#