Úkol 1: SETKÁME SE NĚKDY S MIMOZEMSKOU INTELIGENCÍ, A JAK BUDEME S NIMI KOMUNIKOVAT?nbsp; 

Cíl úkolu

Nechat žáky diskutovat o tom, jaký může být inteligentní život ve vesmíru a navrhnout způsoby komunikace s ním.

Metodické pokyny pro učitele

Toto cvičení se může provádět jako celotřídní aktivita nebo mohou být žáci rozděleni do několika skupin. V prvním případě se všichni účastní diskusí společně a ve druhém případě jsou otázky nejprve projednávány ve skupinách (například 10 – 15 minut) a pak se předkládají ostatním. Pokud má učebna přístup na internet, tímto způsobem lze podpořit další vyhledávání informací.

Pokyny pro žáky

1. Řekněte nám, co víte o existenci mimozemského života ve vesmíru, na základě přečtených knih, televizních programů, filmů a dalších.

2. Zjistěte, kolik z vás „věří“, že mimozemšťané navštívili Zemi v nedávné nebo vzdálené minulosti.

3. Zvažte a navrhněte, jak by vědci mohli pochopit, zda existuje život ve vesmíru po tom, jak zvážíte následující otázky:
■ Co vědci v současnosti vědí? Jaké mají důkazy?
■ Jak se vědci dostali k těmto poznatkům? Jaké experimenty a technologie použili?
■ Co ještě nevíme? Jaké údaje nám chybí?
■ Co můžeme předpokládat? Jaké testy můžeme udělat?
■ Jaké nové otázky a experimenty (nový výzkum a mise) by nám pomohly pochopit odpověď?

4. Pokud je to možné, podívejte se, jaké informace najdete na internetu:
■ o projektu SETI (ang. Search for ExtraTerrestrial Intelligence – Hledání mimozemského intelektu);
■ o jiných pokusech lidstva souvisejících s mimozemskými bytostmi (jako jsou mise Voyager).

Diskutujte o těchto informacích se svými spolužáky.

5. Předpokládejme, že radioteleskopy projektu SETI detekovaly signály vzdáleného vesmíru. Analýza ukázala, že je poslali inteligentní bytosti žijící kolem vzdálené hvězdy a vy byste se s nimi chtěli spojit. Abyste toho dosáhli, musíte se rozhodnout, která zpráva se má vyslat a v jaké formě (digitální, jazykové, hudební atd.). Obhajte svůj nápad před spolužáky (jinými skupinami).