Hledání exoplanet v obyvatelné zóně

Předpokládejme, že jsou splněny všechny podmínky a na některé exoplanetě existují podmínky pro vznik života, nebo dokonce už vznikl život. Jak můžeme vědět, jestli je tam život, neboť samotné zjištění a určení, zda je exoplaneta v obytné zóně, je samo o sobě stále dost komplikované. Přímé pozorování příznaků života není možné pro velkou vzdálenost ani u nejbližších hvězd s potenciálně obyvatelnými exoplanetami. Neexistuje způsob, jak bychom mohli udělat fotografie podobné fotografiím Země, které byly provedeny umělými družicemi. Nemůžeme k nim ani vysílat kosmické sondy, protože nejbližší hvězdný systém, který máme k dispozici, je Alfa Centauri ze souhvězdí Kentaura, který je vzdálen více než 4 světelné roky a našim současným sondám by to trvalo 100 000 let.

Konečným cílem moderních výzkumných programů exoplanet je tedy najít jednoznačný důkaz mimozemského života. Zda k tomu dojde dříve či později, záleží na dvou neznámých: jak rozšířený je život v Galaxii a jaké budeme mít štěstí. Protože bez štěstí hledání mimozemského života může trvat desítky až stovky let. Nalezení jiné planety jako je Země je jako hledání určitého zrnka písku na pláži a vyžaduje ještě větší a výkonnější teleskopy, než máme dnes. Odpověď na první neznámou – šíření života v galaxii – dává Drakeova rovnice.   

Drakeova rovnice o pravděpodobnosti mimozemského života a inteligenci

Drakeova rovnice umožňuje odhadnout pravděpodobnost mimozemského života a inteligence. Odhaduje počet N rozvinutých civilizací v naší Galaxii:

Zde R* je rychlost formování hvězd v Galaxii (toto je počet hvězd, který vzniká za 1 rok v naší Galaxii), fp je počet hvězd, které mají planetární soustavy, ne je počet planet v planetárním systému, o nichž existují důvodné fyzické podmínky pro existenci života (tj. počet planet v obyvatelné zóně), fl je pravděpodobnost, že na dané planetě bude život, fi je pravděpodobnost, že se v rámci rozvíjejícího života vyvine druh obdařen inteligencí, fc je pravděpodobnost, že inteligencí obdařená civilizace bude civilizací s pokročilou technologií, která je schopna hledat spojení s jinými civilizacemi, L je čas aktivního civilizačního života (nebo alespoň čas), jehož prostřednictvím civilizace hledá jiný život a vysílá signály do vesmíru).

V roce 1960, kdy Drake dospěl ke své rovnici, všechny zahrnuté veličiny nám nebyly známé. Určitě bychom mohli jen říct, že N se rovná alespoň jedné, pokud známe naši vlastní civilizaci. Kvůli nejasnostem ve vzorci má každý člověk svůj vlastní výsledek. Odhady pro N jsou dost spekulativní a pohybují se od „jednoho“ (pouze na naší Zemi) po miliardu v závislosti na optimismu výzkumníka. V současnosti nepochybně došlo k pokroku a z téměř 4 000 dosud objevených exoplanet víme o 55 podobných Zemích a superzemích, které se nacházejí v obyvatelné zóně. To posiluje naše přesvědčení, že mimozemský život je v Galaxii dostatečně rozšířený.    


Tak či onak, stále nemáme dostatek důkazů o existenci mimozemského života ani mimozemské inteligenci. Je však známo, že „nedostatek důkazů není důkazem nedostatku“ a astronomové mají všechny důvody k pokračování ve výzkumu.