Úkol 3a: JAK ZJISTÍME, ZDA JSME SAMI VE VESMÍRU NEBO JSME JEN JEDNOU Z MNOHA FOREM ŽIVOTA, RESP. CIVILIZACÍ?

(Pro žáky vyšších ročníků)

Cíl úkolu

Naučit žáky více o metodách a činnostech vědeckého studia nebeských těles a navrhnout plán budoucí vesmírné expedice.

Metodické pokyny pro učitele a příprava na cvičení

Aby vědci provedli vědeckou expedici, musí použít strategii, která zahrnuje tři kroky:

a) prvotní průzkum – krátké pozorování cíle pomocí blízké létající kosmické lodi, která zaznamenává informace (v tomto případě) o planetě, odesílá data do databáze a pokračuje ve svém letu do vesmíru; 
b) dlouhodobé pozorování – vyžaduje, aby kosmická loď na oběžné dráze planety dlouhodobě pozorovala a zaznamenala sopečné, geologické a atmosférické změny a jiné podmínky pomocí různých přístrojů 
c) podrobný průzkum – lidé nebo roboti přistávají na planetě a zkoumají předem vybranou malou plochu na povrchu (jak bylo například přistání na Měsíci a robotické mise vyslané na povrch Marsu). 

1. Na základě informací ze stránek ESA a NASA diskutujte o následujících otázkách (jinou možností je položit otázky 1.1 až 1.5 jako domácí úkoly a nechat žáky, aby sbírali informace pomocí svých rodičů, které pak mohou být diskutovány ve třídě):
1.1 Přistání na Měsíci a robotické mise vyslané na povrch Marsu a další podobné mise vyslané na planety a měsíce planet ve Sluneční soustavě (například na měsíc Jupitera – Europa). Jaké přístroje a metody se používají k hledání života na Marsu a na Europě?
1.2 Vědí žáci o misích naplánovaných do budoucna? Jaké jsou jejich vědecké cíle? Mohou o nich najít informace na internetu.
1.3 Které mise považujete za nejzajímavější?
1.4 Existují nějaké mise, kterých by se chtěli zúčastnit a v jaké roli?
1.5 Co je pro ně více vzrušující – kolonizovat jiné planety nebo najít mimozemský život (ne nutně inteligentní život)? Proč?

2. Rozdělte třídu do skupin se 4 žáky. Žáci ve skupině by si měli zvolit jednu z následujících rolí: Vědec – zkoumá dostupné informace a určuje, jaké nové pozorování by měli dělat; Vedoucí mise – dá název mise a rozhodne se, jaké kosmické lodě budou zapotřebí v každé etapě; Kontrolor – rozhoduje o tom, v jakém pořadí se budou lety uskutečňovat a jak se budou údaje posílat na Zemi; Supervizor kosmických lodí – zodpovědný za vypuštění kosmických lodí, jízdní řád a způsob, jakým budou údaje shromažďovány a předávány vědci.

Potom dejte níže uvedené pokyny.   

Pokyny pro žáky

Aby vědci provedli vědeckou expedici, musí použít strategii, která zahrnuje tři kroky:

a) prvotní průzkum – krátké pozorování cíle pomocí blízké létající kosmické lodi, která zaznamenává informace (v tomto případě) o planetě, odesílá data do databáze a pokračuje ve svém letu do vesmíru;

b) dlouhodobé pozorování – vyžaduje, aby kosmická loď na oběžné dráze planety dlouhodobě pozorovala a zaznamenala sopečné, geologické a atmosférické změny a jiné podmínky pomocí různých přístrojů;

c) podrobný průzkum – lidé nebo roboti přistávají na planetě a zkoumají předem vybranou malou plochu na povrchu (jak bylo například přistání na Měsíci a robotické mise vyslané na povrch Marsu).

S pomocí blízké kosmické lodi pozorovala skupina astronomů vzdálenou hvězdu v naší Galaxii a zjistila, že obíhala planetu, na níž mohl vzniknout život. Mezitím Evropská vesmírná agentura a NASA našly způsob, jak cestovat velmi rychle do vesmíru a kontaktují vás, abyste předložili plán expedice do této planety. Postupujte podle pokynů uvedených níže a připravte plán expedice:

1. Identifikujte vědecký cíl své skupiny.

2. Vytvořte plán průzkumné mise. Na jaké otázky o planetě chcete dostat odpověď? Jaké údaje přesně sesbíráte o charakteristikách planety, jejím povrchu a atmosféře?

3. Na základě výsledků průzkumné mise vypracujte plán dlouhodobého sledování sopečných, geologických a atmosférických změn a podmínek na planetě.

4. S ohledem na vědecké cíle, které jste si stanovili, podrobně popište výzkum, který vaše skupina udělá na povrchu planety. Zahrnuje vaše mise lidi nebo bude robotická? Jelikož budete moci podrobně prozkoumat pouze malou část planety, výběr oblasti, kterou budete zkoumat, je pro váš projekt velmi důležitý. Kde přistanete? Proč? Co očekáváte, že se naučíte a proč to bude důležité?

5. Jak pošlete shromážděné údaje z přistávací mise vědcům zpět na Zemi?

6. Udělejte krátkou prezentaci projektu (do 5 minut) pro zbytek třídy.

7. Diskutujte o projektech jednotlivých skupin.