Úkol 2a: ŽIVOT NA JINÉ PLANETĚ, MĚSÍCI NEBO PLANETCE

(Toto cvičení je určeno pro žáky vyšších ročníků.)

Cíl úkolu

Seznámit žáky s požadavky a obtížemi života mimo Zemi.

Metodické pokyny pro učitele

Žáci jsou rozděleni do několika skupin, z nichž si každá musí vybrat planetu, měsíc nebo planetku ze Sluneční soustavy, na níž má vybudovat základnu pro konkrétní účel. Cíle mohou být libovolné – jednoduché osídlení na jiné planetě, různé druhy výzkumu, těžba užitečných surovin atd. Každá skupina musí zvážit, jaké zásoby jsou potřebné pro fungování základny, co by s sebou přinesla, jaké odborníky potřebuje ke splnění úkolu základny a pro zajištění života na ní. Skupiny mohou být dány předem (z předchozí hodiny), a tak umožnit žákům vyhledávat informace a myslet samostatně doma, a během následující hodiny mohou mít žáci skupinovou diskusi. Na skupinové diskuze dejte určitou dobu (asi 20 minut). Po skončení diskusí každá skupina představí ostatním žákům svůj projekt (cca 5 minut). Podporujte žáky otázkami a udržujte živé diskuse o projektech. Můžete také hlasovat za následující: nejzajímavější projekt, nejkomplexnější projekt, nejlépe navržený projekt atd.

Pokyny pro žáky

Představte si, že vám nabídnou přesunout se na jiné místo ve Sluneční soustavě.

1. Diskutujte ve skupině o těchto otázkách a poznamenejte si:

1.1 Kde byste chtěli žít v Sluneční soustavě (na jiné planetě než na Zemi)?
1.2 Vyberte si planetu, její měsíc nebo planetku, na které budete stavět základnu.
1.3 Jaký bude hlavní účel vaší základny?
1.4 Co potřebujete s sebou přinést ze Země, abyste na tomto místě zajistili životní podmínky?
1.5 Jaké odborníky budete potřebovat, aby základna zajistila dobré životní podmínky a splnila svůj účel?

2. Připravte pětiminutovou prezentaci svého projektu a představte ji jiným skupinám.