Задача 1: Ще срещнем ли някога извънземен разум и как ще комуникираме с него/тях?

Цел

Учениците да обсъдят въпроса доколко е възможно съществуването на интелигентен живот в космоса и да предложат методи за комуникация.

Инструкции за учителя

Това упражнение може да се направи като дейност за целия клас заедно, или учениците да се разделят на няколко групи. В първия случай, всички участват заедно в обсъжданията, а във втория – въпросите се обсъждат първо в групите (например, 10 – 15 минути) и след това се представят пред останалите. Ако в класната стая има достъп до Интернет, може да се насърчи допълнително търсене на информация и по този начин. 

Детайлни инструкции за учениците 

1. Разкажете какво знаете за съществуването на извънземен живот във Вселената на базата на прочетени книги, телевизионни програми, филми и други. 

2. Определете колко от вас “вярват”, че Земята в по-близко или по-далечно минало е била посещавана от извънземни. 

3. Помислете и предложете как учените биха могли да разберат дали съществува живот във Вселената като вземете в предвид следните въпроси:
■ Какво знаят учените в момента? Какви доказателства имат?
■ Как са достигнали учените до това познание? Какви експерименти и технологии са използвали?
■ Какво все още не знаем? Какви данни ни липсват?
■ Какви предположения можем на направим? Какви тестове можем да проведем?
■ Какви нови въпроси и експерименти (нови изследвания и мисии) биха ни помогнали да разберем отговора?nbsp;

4. Ако е възможно, вижте каква информация можете да намерите в Интернет за:
■ проекта SETI (Search for ExtraTerrestrial Intelligence – търсене на извънземен интелект);
■ други опити на човечеството за връзка с извънземни същества (например мисиите Вояджър). Обсъдете информацията със съучениците си.

5. Да предположим, че радио телескопите на проекта SETI са регистрирали сигнали от далечния космос. Анализът е показал, че те са изпратени от интелигентни същества, живеещи около далечна звезда и вие искате да осъществите връзка с тях. За целта трябва да решите какво съобщение да изпратите и какъв да е неговият вид (цифрово, езиково, музика, друго). Защитете идеята си пред съучениците си (другите групи).