Задача 2a: Живот на друга планета, спътник, или астероид

(Това упражнение е за ученици от по-горни класове.) 

Цел 

Учениците да се запознаят с изискванията и трудностите за живот извън Земята. 

Инструкции за учителя 

Учениците се разделят на няколко групи, всяка от които трябва да избере планета, спътник, или астероид от Слънчевата система, на който да се построи база с дадена цел. Целите може да са произволни – заселване на друга планета, различни видове научни изследвания, добиване на полезни минерали и др. Всяка група трябва да прецени необходимите за функционирането на базата запаси, които да вземат със себе си, както и какви специалисти ще има в екипа, за да се изпълни задачата на базата и да се подсигури животът в нея. Може групите да се определят предварително (от преден урок) и да се даде възможност учениците да потърсят информация и да обмислят самостоятелно въпросите в къщи,, а общото обсъждане в групата да е по време на следващ урок. За обсъжданията в групата давате определено време (около 20 минути). След края на обсъжданията, всяка група прави презентация (5 минути) на проекта си пред останалите ученици. Окуражавайте задаването на въпроси и обсъждането на проектите. Може да се направи и гласуване за: най- интересен проект, най-сложен проект, най-добре планиран проект и др. 

Детайлни инструкции за учениците 

Представете си, че ви предлагат да се преселите да живеете на друго място в Слънчевата система. 

1. Дискутирайте в групата следните въпроси, като си водите записки:
1.1 Къде в Слънчевата система (освен Земята) бихте желали да живеете?
1.2 Изберете си една планета, неин спътник или астероид, на който да построите база.
1.3 Каква ще е основната цел на вашата база?
1.4 Какво ще трябва да вземете със себе си от Земята, за да подсигурите условия за живот на това място?
1.5 Какви специалисти ще ви трябват, за да може базата да осигурява добри условия за живот и да изпълни целта си?nbsp;

2. Подгответе пет минутно представяне на вашия проект, което да представите пред другите групи.