Задача 3b: Как учените провеждат научни изследвания на други планети?

(За по-малки ученици) 

Цел 

Учениците да научат повече за методите и дейностите за научни изследвания на небесните тела и да предложат план за научна експедиция. 

Инструкции за учителя и подготовка за упражнението 

За провеждането на научна експедиция, учените следват стратегия, която включва три стъпки: 

a) разузнаване – внимателно наблюдение на целта за кратко време с помощта на близко прелитащ космически кораб, който записва информация за (в случая) планетата, изпраща данни в базата и продължава полета си в космоса; 

б) продължително наблюдение – изисква космически кораб в орбита около планетата, който да я наблюдава за по-дълго време и с помощта на различни инструменти записва вулканични, геологични и атмосферни промени и условия; 

в) детайлно изследване – хора или роботи кацат на планетата и детайлно изследват предварително избрана малка област от повърхността (като кацанията на Луната и роботизираните мисии до повърхността на Марс). 

1. Използвайки информация от страниците на ЕКА и НАСА, обсъдете следните въпроси (друг вариант е въпросите от 1.1 до 1.5 да се дадат като домашно и учениците да съберат информация с помощта на родителите си, която след това да се обсъди в клас):
1.1 Кацанията на Луната и роботизираните мисии до повърхността на Марс и други подобни мисии до планети и спътници на планети от Слънчевата система (например спътникът на Юпитер – Европа). Какви инструменти и методи се използват за търсенето на живот на Марс и Европа?
1.2 Знаят ли учениците за бъдещи подобни мисии? Какви са техните научни цели? Могат ли да намерят информация за такива в Интернет?
1.3 Кои мисии им се струват най-интересни?
1.4 Има ли мисии, в които те биха желали да участват и в каква роля?
1.5 Кое за тях е по-вълнуващо – колонизирането на други планети или откриването на извънземен живот (не е задължително да е разумен живот)? Защо?nbsp;

2. Групирайте учениците по двойки и дайте описаните по-долу инструкции. Това упражнение може да се направи или като се запишат стъпките и се представят пред останалата част от класа, или като се разреши на учениците на практика да посетят избраното място (което предварително е одобрено от учителя, който се е запознал с плана) като за това се дадат не повече от 5 – 10 минути. Доказателство, че мястото е посетено може да е снимка, направена с мобилен телефон.

Детайлни инструкции за учениците 

За провеждането на научна експедиция, учените следват стратегия, която включва три стъпки: 

a) разузнаване – внимателно наблюдение на целта за кратко време с помощта на близко прелитащ космически кораб, който записва информация за (в случая) планетата, изпраща данни в базата и продължава полета си в космоса; 

б) продължително наблюдение – изисква космически кораб в орбита около планетата, който да я наблюдава за по-дълго време и с помощта на различни инструменти записва вулканични, геологични и атмосферни промени и условия; 

в) детайлно изследване – хора или роботи кацат на планетата и детайлно изследват предварително избрана малка област от повърхността (като кацанията на Луната и роботизираните мисии до повърхността на Марс). 

1. Подобно на учени, които искат да изследват новооткрита планета, изберете някое място в училището, което искате да изследвате (може и част от двора). 

2. Каква ще е целта на вашата експедиция? Какво знаете вече за това място и какво ново искате да научите за него?nbsp;

3. Как ще стигнете до там? Направете си маршрут и преценете колко време ще ви отнеме да стигнете до там. Ще имате ли нужда да получите разрешение от някого, по кое време мястото ще е достъпно? Ще ви трябва ли възрастен придружител?nbsp;

4. За да постигнете вашата цел и да отговорите на въпросите, които сте си поставили, какви инструменти ще са ви необходими?nbsp;

5. Представете плана си пред класа за не повече от 5 минути.

Допълнителни ресурси

1. Идеи за модели на космически телескопи и сонди, които учениците да построят сами: https://www.esa.int/kids/en/things_to_do 

2. Построете и изстреляйте собствена ракета (за ученици до 12 години): http://www.esa.int/Education/Teachers_Corner/Up_up_up_Build_and_launch_ your_own_rockets_Teach_with_space_PR23 

3. Има ли живот на Марс?: https://www.pbs.org/deepspace/classroom/activity7.html