Задача 3a: Как да разберем сами ли сме във Вселената, или сме само едни от многото?

(За ученици от по-горни класове) 

Цел 

Учениците да научат повече за методите и дейностите за научни изследвания на небесните тела и да предложат план за бъдеща научна експедиция в космоса. 

Инструкции за учителя и подготовка за упражнението 

За провеждането на научна експедиция, учените следват стратегия, която включва три стъпки: 

a) разузнаване – внимателно наблюдение на целта за кратко време с помощта на близко прелитащ космически кораб, който записва информация за (в случая) планетата, изпраща данни в базата и продължава полета си в космоса; 

б) продължително наблюдение – изисква космически кораб в орбита около планетата, който да я наблюдава за по-дълго време и с помощта на различни инструменти записва вулканични, геологични и атмосферни промени и условия; 

в) детайлно изследване – хора или роботи кацат на планетата и детайлно изследват предварително избрана малка област от повърхността (като кацанията на Луната и роботизираните мисии до повърхността на Марс). 

1. Използвайки информация от страниците на ЕКА и НАСА, обсъдете следните въпроси (друг вариант е въпросите от 1.1 до 1.5 да се дадат като домашно и учениците да съберат информация с помощта на родителите си, която след това да се обсъди в клас):
1.1 Кацанията на Луната и роботизираните мисии до повърхността на Марс и други подобни мисии до планети и спътници на планети от Слънчевата система (например спътникът на Юпитер – Европа). Какви инструменти и методи се използват за търсенето на живот на Марс и Европа?
1.2 Знаят ли учениците за бъдещи подобни мисии? Какви са техните научни цели? Могат ли да намерят информация за такива в Интернет?
1.3 Кои мисии им се струват най-интересни?
1.4 Има ли мисии, в които те биха желали да участват и в каква роля?
1.5 Кое за тях е по-вълнуващо – колонизирането на други планети или откриването на извънземен живот (не е задължително да е разумен живот)? Защо?nbsp;

2. Разделете класа на групи от по 4 ученика. Учениците в групата трябва да изберат една от следните роли: 

учен – изследва наличната информация и определя какви нови наблюдения трябва да се направят; 

отговорник за мисията – дава име на мисията и решава какви космически кораби ще са необходими за всеки неин етап;

контрольор – решава в какъв ред ще се осъществят полетите и как данните ще се върнат на Земята; 

отговорник за космическите кораб – отговаря за изстрелването на космическите кораби, графика и как данните ще се събират и ще се доставят до учения. 

След това дайте долните инструкции. 

Детайлни инструкции за учениците 

За провеждането на научна експедиция, учените следват стратегия, която включва три стъпки: 

a) разузнаване – внимателно наблюдение на целта за кратко време с помощта на близко прелитащ космически кораб, който записва информация за (в случая) планетата, изпраща данни в базата и продължава полета си в космоса; 

б) продължително наблюдение – изисква космически кораб в орбита около планетата, който да я наблюдава за по-дълго време и с помощта на различни инструменти записва вулканични, геологични и атмосферни промени и условия; 

в) детайлно изследване – хора или роботи кацат на планетата и детайлно изследват предварително избрана малка област от повърхността (като кацанията на Луната и роботизираните мисии до повърхността на Марс). 

С помощта на прелитащ наблизо космически апарат, група астрономи е наблюдавала далечна звезда в нашата Галактика и е открила, че около звездата обикаля планета, на която може би е възможно да е възникнал живот. Междувременно, Европейската космическа агенция и НАСА са открили начин за много бързо пътуване в космоса и се свързват с вас с молба да предложите план за експедиция до тази планета. Следвайки долните инструкции, подгответе план за експедиция: 

1. Определете научната цел на вашата група. 

2. Направете план за разузнавателна мисия. На какви въпроси относно планетата желаете да получите отговор? Точно какви данни ще съберете за характеристиките на планетата, нейната повърхност и атмосфера?nbsp;

3. На база на резултатите от разузнавателната мисия, направете план за продължително наблюдение, което да изследва вулканични, геологични и атмосферни промени и условия. 

4. Като имате предвид научните цели, които сте си поставили, опишете детайлните изследвания, които вашата група ще направи на повърхността. Мисията ще включва ли хора, или ще е роботизирана? Понеже ще можете подробно да изследвате само малка част от планетата, изборът на областта, която ще изследвате е много важен за вашия проект. Къде ще кацнете? Защо? Какво очаквате да научите и защо това ще е важно?nbsp;

5. Как ще доставите събраните данни от кацналата мисия до учените обратно на Земята?nbsp;

6. Направете кратка презентация (до 5 минути) на проекта пред останалата част от класа. 

7. Дискутирайте проектите на отделните групи.