Úkol 1: ZKONSTRUUJME HERTZSPRUNGŮV–RUSSELLŮV DIAGRAM

Cíl úkolu

Cílem je přinést žákům představu o velikosti hvězd a vztahu mezi jejich velikostí, hmotností a polohou na Hertzsprungově–Russellově diagramu.

Pomůcky

■ plastelína v různých barvách: červená, žlutá, modrá, bílá, černá;
■ plastová deska na práci s plastelínou;
■ zobrazení Hertzsprungova–Russellova diagramu z teoretické části.

Metodické pokyny pro učitele

Toto cvičení ukáže žákům, že jsou hvězdy umístěny na diagramu specifickým způsobem, který závisí na jejich hmotnosti, hvězdné velikosti, barvě a vývojovém stadiu. Trvání cvičení je 10 až 15 minut.

Pokyny pro žáky

1. Podívejte se na obrázek Hertzsprungova–Russellova diagramu z teoretické části lekce. Podívejte se, jak jsou uspořádány hvězdy podle jejich barvy a hvězdné velikosti.

2. Nakreslete plastelínou obdélník, osa Y má mít černou barvu, a osa X má mít barvu duhy, počínaje modrou, pokračujíc bílou a žlutou a konče červenou barvou. Takto získáte hranice diagramu.

3. Začněte sestavovat hlavní posloupnost tak, že začnete s modrými kuličkami v levém horním rohu diagramu. Pokračujte šikmo s bílými kuličkami kolem středu, pak přidejte žluté kuličky a nakonec položte červené kuličky. Dodržujte požadavek, aby se kuličky zmenšovaly v daném pořadí. Označte polohu Slunce na hlavní posloupnosti.

4. Vytvořte větší modré kuličky a umístěte je nad hlavní posloupnost – nahoře uprostřed osy X. Toto jsou veleobři. Nalevo od nich a trochu dále dolů na osu Y umístěte červené kuličky. Toto jsou obři.

5. Nakonec vložte malé bílé kuličky do levého dolního rohu – toto je oblast bílých trpaslíků. 

Otázky

■ Závisí doba setrvání hvězdy na hlavní posloupnosti na její hmotnosti? Jak? [Odpověď: Ano. Čím je hvězda hmotnější, tím kratší dobu setrvává na hlavní posloupnosti.]

■ Ukažte polohu Slunce na Hertzsprungově–Russellově diagramu. [Odpověď: Slunce se nachází v části žlutých trpaslíků na hlavní posloupnosti.]

■ Rodí se hvězdy i dnes? [Odpověď: Ano, proces formování hvězd stále probíhá.]

■ Které hvězdy žijí déle – červení obři nebo modrý obři? Proč? [Odpověď: Červení obři. Protože mají nižší hmotnost a pomaleji využívají vodík, který se v nich nachází.]