Úkol 1: USPOŘÁDEJTE SLOVA A NAJDĚTE TERMÍNY

Cíl úkolu

Žáci mají a) najít slova související s fúzí a b) sestavit fyzikálně správné věty, které odrážejí to, co se žáci naučili v této lekci, přičemž v každé větě mají použít alespoň 2 nebo 3 slova, čímž si zopakují nové termíny.

Metodické pokyny pro učitele

Toto cvičení lze provádět ve dvojicích nebo samostatně. V obou případech může být cvičení prezentováno jako soutěž, aby se co nejdříve našla všechna slova (nebo největší množství slov), a může být i nějaká odměna, aby povzbudila žáky.

Trvání: 10 minut na uspořádání slov a 5 minut na sestavení vět, což opět umožní žákům soutěžit, kdo vytvoří nejvíce vět. Pomíchaná slova jsou uvedeny v Příloze 1. Dalším cvičením (pro mladší žáky) je promíchat odpovědi a požádat žáky, aby správně identifikovali páry a potom aby vytvořili věty (může to udělat i celá třída s pomocí učitele).

Pokyny pro žáky

V příloze 1 jsou uvedena slova týkající se termonukleárních reakcí probíhajících v jádrech hvězd.

a) Písmena ve slovech jsou pomíchaná. Žáci, máte 10 minut na seřazení písmen ve správném pořadí a na zápis správného slova.

b) V nejbližších 5 minutách utvořte co největší množství vět, přičemž věty by měly přesně odrážet to, co jste se naučili v této lekci a každá věta by měla obsahovat alespoň 2 nebo 3 slova, která jste uspořádali v bodě a).