Úkol 1: Na Hertzsprungově–Russellově diagramu schematicky nakreslete vývojovou (evoluční) cestu našeho Slunce od jeho současného stavu po konec jeho života.

Cíl úkolu

Cílem je, aby žáci pochopili vývojový význam Hertzsprungova–Russellova diagramu.

Pomůcky

■ Hertzsprungův–Russellův diagram

Metodické pokyny pro učitele

Toto cvičení ukáže žákům, jak se bude Slunce vyvíjet od současného okamžiku do okamžiku, kdy nebude existovat něco, co by v jeho jádru podněcovalo a udržovalo jaderné reakce. V dalším souboru najdete Hertzsprungův–Russellův diagram ve formě grafického souboru.

Pokyny pro žáky

Na Hertzsprungově–Russellově diagramu schematicky nakreslete evoluční cestu našeho Slunce od jeho současného stavu po konec jeho života. [Odpověď: Na obrázku níže]

Obr. 6: Porovnání velikostí hvězd

Další otázky:

■ Stane se Slunce na konci svého života neutronovou hvězdou? Proč?

[Odpověď: Slunce se nestane neutronovou hvězdou, protože na to nemá dostatečnou hmotnost.]

■ Kdy hvězda skončí svou cestu jako černá díra?

[Odpověď: Když po fázi supernovy má zbytek hvězdy hmotnost větší než 3 sluneční hmotnosti, gravitační kolaps bude pokračovat, dokud se ze zbytku nestane černá díra].