Úkol 2: BLUDIŠTĚ HVĚZD – STAR MAZE
(původní verze: https://imagine.gsfc.nasa.gov/educators/lifecycles/starchild5.pdf)

Cíl úkolu

Účelem cvičení je, aby žáci porozuměli vývoji hvězd a jeho základním fázím.

Pomůcky

■ Bludiště hvězd
■ barevná tužka

Metodické pokyny pro učitele

Toto cvičení ukáže žákům, jak se budou vyvíjet hvězdy. Žáci mají následovat šipky a označení PRAVDA a NEPRAVDA, přičemž cílem je dosáhnout správný KONEC bludiště. Výstupy 1, 2, 3 a 4 jsou nesprávné, a pokud se tam žáci dostanou, musí se vrátit zpět a najít svou chybu, resp. chyby. Cílem je přijít až na KONEC.

Pokyny pro žáky

Pomocí svých znalostí o vývoji hvězd přejděte bludištěm. Začněte ve startovacím rámečku, pozorně si přečtěte výroky v souvisejících rámečcích a rozhodněte se, co je pravda a co ne. Přejděte k dalšímu rámečku (označte svou cestu barevnou tužkou) podle šipek a pokynů P – PRAVDA, N – NEPRAVDA. Postupujte podle šipek, dokud nedosáhnete správný konec bludiště K – KONEC. Pokud se dostanete na některý z dalších východů (1, 2, 3 nebo 4), které jsou nesprávné, vraťte se zpět podle předchozích kroků a zjistěte, kde jste odbočili mimo správný směr. 


Bludiště hvězd – odpovědi

1. Nově zrozené hvězdy se nazývají protohvězdy. P

2. Jaderná energie způsobuje, že hvězdy září. P

3. Středně velké hvězdy se stávají černými dírami. N

4. Pulsary jsou bílí trpaslíci. N

5. Černí trpaslíci neprodukují energii. P

6. Jaderné reakce probíhají, zatímco se hvězda ochlazuje. N

7. Pouze velmi hmotné hvězdy se promění na černé díry. P

8. Jaderné reakce probíhají při teplotách nižších než 1 000 000 °C. N

9. Bílí trpaslíci jsou větší než hvězdy hlavní posloupnosti. N

10. Všechny hvězdy se stávají červenými obry. P

11. Neutronové hvězdy vysílají rádiové vlny. P

12. KONEC