Úkol 2: VYTVOŘTE JÁDRO V HVĚZDĚ SLOŽENÉ ZE ŽELEZA (Fe)

Toto cvičení je vhodné pro starší žáky. Vyžaduje se přístup na internet. Hru naleznete na tomto odkazu: http://dimit.me/Fe26/.

Cíl úkolu

Od počátečních vodíkových atomů H třeba projít různými atomovými reakcemi, při kterých se vytváří více těžkých prvků a v konečném důsledku se vytváří železo Fe.

Metodické pokyny pro učitele

Hra může být spuštěna na počítači, přičemž na „sloučení“ rámečků se použijí šipky na klávesnici, a v případě spuštění na mobilním telefonu „hýbání“ rámečky se uskutečňuje prsty. Cílem je sloučit prvky a jejich izotopy tak, aby se vytvořilo železo Fe. Hra zobrazuje dosažené skóre (SCORE) a nejlepší skóre ze všech her (BEST). Žáci mohou být povzbuzeni, aby na internetu vyhledali více informací o pořadí reakcí, což jim pomůže zlepšit jejich výsledky (dejte jim nejméně 10 minut před začátkem hry). Pokud se cvičení provádí během hodiny – dejte žákům 15 minut na hraní a potom začněte diskusi o jejich výsledcích a o tom, jaké prvky dokázali během hry „syntetizovat“. Můžete diskutovat o tom, jaké další znalosti by byly potřebné k tomu, aby mohli žáci snadno a rychle syntetizovat železo Fe. Pokud dostanou toto cvičení za domácí úkol, požádejte je, aby zaznamenali své nejlepší skóre a připravili se na uvedenou diskusi na další hodinu (diskuse by měla být se všemi žáky a neměla by být kratší než 15–20 minut), přičemž by měla prokázat, zda si daný žák pamatoval fúzi jako takovou a pořadí prvků fúzí.

Pokyny pro žáky

Hra je k dispozici na tomto odkazu: http://dimit.me/Fe26/.

Máte 15 minut na to, abyste se pokusili „syntetizovat“ železo, počínaje prvky daných na začátku a procházejíc nezbytnými přechodnými reakcemi. Hra končí buď tehdy, když dostanete železo Fe nebo když hmota v hvězdě skončí. Předběžný a konečný, nejlepší výsledek můžete sledovat v modrých rámečcích v pravém horním rohu obrazovky. Pokud nedostanete železo Fe, zaznamenejte své nejvyšší skóre. Diskutujte s učitelem a spolužáky o svých výsledcích, i o tom, co potřebujete vědět, abyste se dostali ke konci hry nebo zvýšili své skóre. Co jste si nejvíce zapamatovali o procesu fúze a o pořadí, v jakém byly prvky syntetizované?