Hmotnosť a tiaž

Hmotnosť

Hmotnosť je základnou vlastnosťou každého objektu a predstavuje množstvo hmoty obsiahnutej v objekte. Za normálnych podmienok je hmotnosť konštantná, nemenná veličina. Obvykle sa hmotnosť označuje písmenom m (alebo M) a meria sa v kilogramoch.

Tiaž

Tiaž objektu je jednotkou pre gravitačnú silu. Je definovaná ako w = mg, kde m je hmotnosť objektu a g je gravitačné zrýchlenie. Pretože hmotnosť je jednotkou pre silu, mernou jednotkou hmotnosti je Newton (1 N = 1 m kg/s2).

Aby bol rozdiel medzi hmotnosťou a  tiažou jasnejší, poďme sa pozrieť na astronauta, ktorý smeruje na Mesiac. Keď bol astronaut stále na Zemi, jeho kolegovia zistili, že jeho hmotnosť bola 100 kg. Pri zemskom zrýchlení 9,8 m/s2 bude tiaž astronauta 980 N. Po pristátí astronauta na Mesiac bude jeho hmotnosť stále 100 kg, ale pri gravitačnom zrýchlení na mesiaci 1,6 m/s2 bude tiaž astronauta 162 N.

Ďalším významným rozdielom medzi tiažou a hmotnosťou je, že hmotnosť je tzv. skalárna veličina, pričom tiaž je vektor (to znamená, že hmotnosť má číselnú hodnotu, kým tiaž má číselnú hodnotu aj smer).
Obrázok 1: Voľný pád vs. beztiažový stav

Voľný pád vs. beztiažový stav

Teraz vysvetlíme ďalšie dva bežne používané termíny – voľný pád a beztiažový stav. Voľný pád je pohyb objektu JEDINE pod vplyvom gravitačnej sily. T. j. pri voľnom páde objekt nie je ovplyvnený žiadnymi ďalšími, inými silami.

Beztiažový stav je stav, pri ktorom objekt nie je ovplyvnený gravitačným poľom. To, čo bežní ľudia majú na mysli, keď hovoria o beztiaži (beztiažovom stave), je v skutočnosti pocit beztiaže a pozoruje sa počas voľného pádu. To, prečo je tomu tak je, že vtedy na ľudské telo nepôsobia žiadne ďalšie sily a ľudia majú pocit, že sú ľahší. V skutočnosti sa ich tiaž nezmenila, ale keďže gravitačnú silu necítiť tak silno ako tzv. kontaktné sily (normálna sila, trecia sila, ťahová sila a pod.), človek cíti tento pocit beztiaže.

Je bežnou mylnou predstavou, že astronauti na Medzinárodnej vesmírnej stanici sú v stave beztiaže, pretože tam necítia vplyv gravitácie alebo preto, že gravitačná sila je oveľa menšia. Obe tvrdenia sú nesprávne – gravitáciu cítiť tak, ako je tomu na povrchu, a gravitačné zrýchlenie na stanici je len o 10 % menšie ako gravitačné zrýchlenie na povrchu. Skutočný dôvod, prečo sa Medzinárodnej vesmírnej stanice pociťuje tzv. beztiažnosť je skutočnosť, že celá stanica, spolu s celým zariadením a astronautmi, je v stave voľného pádu. Padajú na Zem pod vplyvom gravitácie, ale nekolidujú s ňou, pretože ich tangenciálna rýchlosť im umožňuje zostať na obežnej dráhe, aj keď gravitačná sila ich priťahuje na Zem.