Úloha 3

Určite gravitačnú silu, ktorá pôsobí: a) na žiaka s hmotnosťou 50 kg, b) na autobus s  hmotnosťou 10 ton, pomocou zemského, resp. tiažového zrýchlenia  

Riešenie: 

a) 490 N, b) 98 000 N.